Hlavní obsah

volat

Vyskytuje se v

vůl: Ty vole! údiv ap.vulg. Cazzo!

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

odkud: Odkud voláš?Da dove stai chiamando?

před, přede: Nevolej před pátou.Non chiamare prima delle cinque.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?