Hlavní obsah

dove

Příslovce

  • kde, kamDa dove telefoni?Odkud voláš?di/da doveodkudper dovekudyfin dovekam aždove che, (per) ogni dovevšude, kdekoli

Spojka

  • kde, kamResta dove sei.Zůstaň, kde jsi.

Vyskytuje se v

capitare: kamkolidove capita

da: odkudda dove

prudere: Co tě žere?hovor. Ma dove ti prude?

abitare: Kde bydlíš?Dove abiti?

andare: Kam jdeš?Dove vai?

apprendere: Kde ses to naučil?Dove l'hai appreso?

avere: Kde tě (to) bolí?Dove hai male?

cacciare: Kam strčil tu knížku?hovor. Dove ha cacciato quel libro?

cacciarsi: Kam ses poděl?, Kam jsi zmizel?Dove ti sei cacciato?

imboscarsi: Kam se zašil?Dove si è imboscato?

ingresso: Kde je vjezd do areálu?Dove si trova ingresso nell'area?

portare: Kam vede ta ulice?Dove porta la strada?

posteggiare: Nevím kde mám zaparkovat.Non so dove posteggiare.

sbucare: Kde se tu bereš?, Odkud ses tu vzal?Da dove sei sbucato?

scappare: Kam utíkáš?Dove stai scappando?

trovarsi: Kde se nachází ...?Dove si trova ...?

uscire: Kam tím směřuješ?Dove vuole uscire il tuo discorso?

battere: být v koncích, nevědět kudy kamnon sapere dove battere la testa

saltare: Kde se tu bereš?Da dove salti fuori?

testa: Kams dal rozum?Dove hai la testa?

bydlet: Kde bydlíš?Dove abiti?

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

dostat: Kde se to dostane koupit?Dove si può comprare?

jet: Kam jedeme?Dove andiamo?

jít: Kam jdeš?Dove vai?

kam: Kam jdeš?Dove vai?

kampak: Kampak asi šel?Mi chiedo dove sia andato.

kde: Kde jsi na tom byl?Dove l'hai trovato?

kdepak: Kdepak jsi?Dove sei?

mířit: Kam míříte?Dove siete diretti?, Dove state andando?

mít: Odkud to máš?Dove l'hai trovato?

nacházet se: Kde se nachází...?Dove si trova...?

namířit: Kam máte namířeno?Dove siete diretti?, Dove vi state dirigendo?

narodit se: Kde ses narodil?Dove sei nato?

ne: Kde, když ne tady?Se non qui, dove?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

odkud: Odkud jste?Di dove è?

podít se: Kam se poděl?Dove è andato?

položit: Kam jsem to položila?Dove l'ho messo?

pospíchat: Kam tam pospícháš?Dove corri?

postavit: Kam to mám postavit?Dove devo metterlo?

potkat (se): Kde jsi ho potkal?Dove lo hai incontrato?

pracovat: Kde pracuješ?Dove lavori?

přespat: Neměli jsme kde přespat.Non sapevamo dove passare la notte.

půjčit si: Kde si můžeme půjčit auto?Dove possiamo noleggiare una macchina?

schovat: Kam jsi to schoval?Dove lo hai nascosto?

tam: Vrať to tam, kam to patří.Mettilo dove l'hai trovato.

ten, ta, to: Kam jsi dal tu knížku?Dove hai messo il libro?

ti, ty, ta: Kde jsou ty papíry?Dove sono le carte?

vést: Kam vede tato cesta?Dove porta questa strada?

vlastně: Kam vlastně jdeme?Dove andiamo esattamente?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Dove la faccio scendere?

spět: Kam ten svět spěje? pohoršeně ap.Dove stiamo andando?, Non c'è più religione!

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.Non sapevo dove collocarlo.

dove: odkuddi/da dove