Hlavní obsah

dostat

Dokonavé sloveso

 1. (obdržet) co ricevere(získat) ottenere qcMohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?Včera jsem od něj dostal dopis.Ieri ho ricevuto una lettera da lui.
 2. (nemoc ap.) co prendere qc(onemocnět) ammalarsi di qco pocitech, chuti ap. pomocí slovesa venireDostal chřipku.Ha preso l'influenza.
 3. (o pocitech ap.) prendere(žízeň, chuť ap.) venireDostal jsem hlad/žízeň.Mi è venuta fame/sete.Dostal jsem chuť udělat to.Mi è venuta voglia di farlo.Dostal jsem strach.Ho preso paura., (lekl jsem se) Ho preso uno spavento.Konečně dostal rozum.Finalmente è rinsavito.dostat strachprendere paura, impaurirsi
 4. (s úsilím získat) ottenereNedostal jsem vízum.Non ho ottenuto un visto.Kde se to dostane koupit?Dove si può comprare?
 5. (zboží) ricevere
 6. (sehnat) trovare
 7. (s úsilím umístit) co kam far entrare qc in qc(přemístit) portare qc dove(dát) mettere qc dove
 8. (přimět jít) koho kam far andare(přimět přijít ap.) far arrivare q dove
 9. (být hubován ap.) prendere(schytat ap.) beccarsiTy dostaneš!Le prendi!, Le avrai!dostat vynadánoprendere una lavata di capo
 10. (chytit) prendere
 11. přen. expr.(překvapit, zaskočit) koho beccare, prendere qDostal jsem tě!Beccato!, Ti ho preso!
 12. (být zasažen dějem) prendereDostal jsem pokutu.Ho preso una multa.Dostala padáka.È stata licenziata.Dostal jsem nápad.Mi è venuta un'idea.

Vyskytuje se v

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

dar: dostat co darem/jako daravere qc in dono/regalo

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

gól: dostat gólprendere un gol

infarkt: dostat/mít infarktavere un infarto

infekce: dostat infekciprendersi un'infezione

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

načerno: dostat se (dovnitř) načerno na představení ap.fare il portoghese

odměna: dostat co za odměnu za coricevere qc come ricompensa per qc

padák: hovor. dostat padáka vyhazovessere mandato a spasso, avere il benservito

pokuta: dostat pokutu za coprendere/ricevere una multa per qc

poznámka: dostat poznámku ve školeprendere una nota

prémie: dostat prémiiricevere un bonus

přihrávka: dostat přihrávku míč od kohoricevere la palla da q

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzrientrare in ritardo

smyk: dostat se/jít do smyku, dostat smykderapare, slittare, vybočit z dráhy ap. sbandare

spád: dostat spád nabírat obrátkyaumentare di velocità, acquistare/prendere velocità

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

strach: dostat strachprendere paura, impaurirsi

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

šlamastyka: dostat se do šlamastykymettersi nei guai

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

úpal: dostat úpalprendere un colpo di calore

výpověď: dostat výpověď z práceessere licenziato/-a

výprask: dostat výpraskprendere le botte

vztek: dostat vztek na kohoarrabbiarsi con q

zabrat: dostat zabrat čímnámahou dover faticare, fare fatica, být postižen ap. essere duramente colpito da qc

záchvat: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

závrať: mít/dostat závraťavere le vertigini

další: Mohu dostat další?Posso averne ancora uno?

epileptický: Dostal epileptický záchvat.Ha avuto un attacco epilettico.

hlad: Dostal jsem hlad.Mi è venuta fame.

chřipka: Dostal chřipku.Ha preso l'influenza.

jednička: Dostal jedničku.Ha avuto dieci.

ježíšek: Co jsi dostal od Ježíška?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

křeč: Dostal jsem křeč do nohy.Mi è venuto un crampo alla gamba.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.Ha ottenuto la somma più alta.

podmíněně: Dostal 3 roky podmíněně.Gli hanno dato tre anni con la condizionale.

pozvánka: dostat pozvánku na co, kamricevere un biglietto d'invito per qc, dove

průjem: Dostal jsem průjem.Mi è venuta la diarrea.

přidat: Dostal jsem přidáno.Ho ottenuto un aumento (di stipendio).

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

vyhazov: Dostal jsem vyhazov.Sono stato licenziato.

vynadat: Dostal vynadáno, že...È stato sgridato per..., expr. Ha avuto una bella lavata di capo per...

žihadlo: Dostal žihadlo od ...È stato punto da ...

žízeň: Dostal jsem žízeň.Mi è venuta sete.

babka: dostat co za babku velmi lacinoavere qc per quattro soldi/per una miseria

frak: dostat na frakavere una (bella) batosta, essere sbaragliato

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

koš: hovor. dostat košem od kohoavere il benservito, na schůzce ap. avere un rifiuto da q, ricevere il due di picche

lopatka: dostat koho na lopatkyschienare, přen. stendere q

okap: (dostat se) z deště pod okap(cadere) dalla padella nella brace

popředí: dostat se do popředízájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in luce

psotník: Já z něj dostanu psotník.Mi fa diventare matto!

rozum: dostat rozumtornare alla ragione, rinsavire

scestí: dostat se/sejít na scestítraviarsi, sviarsi, mettersi su una cattiva strada

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocicadere negli artigli di q

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyfinire in un vicolo cieco

zelená: dostat zelenouottenere il via libera, svolení essere approvato

arrivare: dostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.far arrivare q/qc dove

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

attacco: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

batosta: dostat nakládačkuprendere una batosta

botta: dát/dostat ránudare/ricevere una botta

buscare: schytat to, dostat pár facekbuscarne, buscarle

calore: dostat úpalprendere un colpo di calore

cancrena: dostat sněťandare in cancrena

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

collisione: srazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čímentrare in collisione con qc

colpire: dostat plný zásahessere colpito in pieno

compito: dostat za úkol udělat coricevere un compito di fare qc

complimento: složit/dostat poklonufare/ricevere un complimento

conflitto: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

congedo: dostat opušťák/propustkuottenere il congedo

ergastolo: dostat doživotíricevere l'ergastolo

escandescenza: rozzuřit se, dostat amok, začít vyšilovatdare in escandescenze

fantasia: zamanout si co, dostat chuť udělat coavere la fantasia di fare qc

ginepraio: dostat se do pěkné šlamastyky, zavařit si tocacciarsi in un ginepraio

gol: dát/dostat gólsegnare/prendere un gol

grinfia: dostat se do spárů kohocadere nelle grinfie di q

guaio: dostat se do malérumettersi nei guai

impaccio: dostat se ze šlamastykytrarsi d'impaccio

lode: dostat nejvyšší možný počet bodů u zkouškyprendere 30 e lode

merito: dostat se k podstatě věcientrare nel merito di una questione

mettersi: dostat se do potížímettersi nei guai

mite: umoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.venire a (più) miti consigli

multa: dostat pokutuprendere una multa

dostat: dostat strachprendere paura, impaurirsi

nocciolo: dostat se k jádru (věci)venire al nocciolo

omaggio: dát/dostat dárekfare/ricevere un omaggio

pasticcio: dostat se do malérumettersi nei pasticci

paura: dostat strach z čeho, polekat se čehoprendere paura di qc

pestaggio: dostat nakládačku od kohosubire un pestaggio da q

picchiata: dostat nařezánoprendersi una picchiata

porsi: zachránit se, dostat se do bezpečíporsi in salvo

potere: dostat se k mocisalire al potere

preavviso: dát/dostat výpověďdare/ricevere il preavviso

ragione: dostat rozum, přijít k rozumutornare alla ragione

ramanzina: dostat vynadáno/kázáníricevere/prendersi una ramanzina

regalo: dostat co darem/jako daravere qc in regalo

riprendere: znovu dostat rýmuriprendere il raffreddore

salvo: dostat se do bezpečímettersi in salvo

scossa: dostat ránu (proudem)prendere la scossa

semifinale: dostat se do semifináleentrare in semifinale

sicuro: dostat koho/co do bezpečímettere al sicuro q/qc

smaltire: dostat ze sebe zlost, uklidnit sesmaltire la rabbia

spillo: Nedostal ani ň.Non ha ricevuto neppure uno spillo.

telegramma: napsat/dostat telegramfare/ricevere un telegramma

tirarsi: dostat se z čeho potíží ap.tirarsi fuori da qc

urto: i přen. dostat se do střetuentrare in urto

uso: začít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.entrare in uso

visibilio: dostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čehoandare in visibilio per qc

accogliere: Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.Sono stati ben accolti.

aumento: Dostal jsem přidáno.Ho ottenuto un aumento.

avere: Dostal dva roky vězení.Ha avuto due anni di carcere.

cacciare: Dostal mě do pěknýho průšvihu.Mi ha cacciato in un bel pasticcio.