Hlavní obsah

dostání

Podstatné jméno, rod střední

  • Není to k dostání.Non è disponibile.Je to těžko k dostání.È difficile da trovare.k dostání ve čtyřech barváchdisponibile in quattro colori(ne)být k dostání(non) essere disponibile

Vyskytuje se v

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

dar: dostat co darem/jako daravere qc in dono/regalo

dostat: dostat strachprendere paura, impaurirsi

dostat: dostat vynadánoprendere una lavata di capo

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

dostat se: dostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo

dostat se: dostat se z tohocavarsela, scampar(se)la

dostat se: dostat se na školuessere ammesso alla scuola

gól: dostat gólprendere un gol

infarkt: dostat/mít infarktavere un infarto

infekce: dostat infekciprendersi un'infezione

k, ke, ku: být k dostáníessere disponibile

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

načerno: dostat se (dovnitř) načerno na představení ap.fare il portoghese

odměna: dostat co za odměnu za coricevere qc come ricompensa per qc

padák: hovor. dostat padáka vyhazovessere mandato a spasso, avere il benservito

pokuta: dostat pokutu za coprendere/ricevere una multa per qc

poznámka: dostat poznámku ve školeprendere una nota

prémie: dostat prémiiricevere un bonus

přihrávka: dostat přihrávku míč od kohoricevere la palla da q

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzrientrare in ritardo

slib: dodržet slib, dostát slibumantenere la promessa

smyk: dostat se/jít do smyku, dostat smykderapare, slittare, vybočit z dráhy ap. sbandare

spád: dostat spád nabírat obrátkyaumentare di velocità, acquistare/prendere velocità

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

strach: dostat strachprendere paura, impaurirsi

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

šlamastyka: dostat se do šlamastykymettersi nei guai

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

úpal: dostat úpalprendere un colpo di calore

výpověď: dostat výpověď z práceessere licenziato/-a

výprask: dostat výpraskprendere le botte

vztek: dostat vztek na kohoarrabbiarsi con q

zabrat: dostat zabrat čímnámahou dover faticare, fare fatica, být postižen ap. essere duramente colpito da qc

záchvat: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

závrať: mít/dostat závraťavere le vertigini

další: Mohu dostat další?Posso averne ancora uno?

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

dostat: Včera jsem od něj dostal dopis.Ieri ho ricevuto una lettera da lui.

dostat: Dostal chřipku.Ha preso l'influenza.

dostat: Dostal jsem hlad/žízeň.Mi è venuta fame/sete.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.Mi è venuta voglia di farlo.

dostat: Dostal jsem strach.Ho preso paura., lekl jsem se Ho preso uno spavento.

dostat: Konečně dostal rozum.Finalmente è rinsavito.

dostat: Nedostal jsem vízum.Non ho ottenuto un visto.

dostat: Kde se to dostane koupit?Dove si può comprare?

dostat: Ty dostaneš!Le prendi!, Le avrai!

dostat: Dostal jsem tě!Beccato!, Ti ho preso!

dostat: Dostal jsem pokutu.Ho preso una multa.

dostat: Dostala padáka.È stata licenziata.

dostat: Dostal jsem nápad.Mi è venuta un'idea.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Come faccio ad arrivare alla stazione?

dostat se: Nedostal se do první pětky.Non è arrivato tra i primi cinque.

dostat se: Dostane se z toho.Se la caverà.

dostat se: Dostal se mi do ruky...Mi è capitato in mano/tra le mani...

dostat se: K tomu se dostaneme později.Ci arriveremo più tardi.

epileptický: Dostal epileptický záchvat.Ha avuto un attacco epilettico.

hlad: Dostal jsem hlad.Mi è venuta fame.

chřipka: Dostal chřipku.Ha preso l'influenza.

jednička: Dostal jedničku.Ha avuto dieci.

ježíšek: Co jsi dostal od Ježíška?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

křeč: Dostal jsem křeč do nohy.Mi è venuto un crampo alla gamba.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.Ha ottenuto la somma più alta.

podmíněně: Dostal 3 roky podmíněně.Gli hanno dato tre anni con la condizionale.

pozvánka: dostat pozvánku na co, kamricevere un biglietto d'invito per qc, dove

průjem: Dostal jsem průjem.Mi è venuta la diarrea.

přidat: Dostal jsem přidáno.Ho ottenuto un aumento (di stipendio).

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

vyhazov: Dostal jsem vyhazov.Sono stato licenziato.

vynadat: Dostal vynadáno, že...È stato sgridato per..., expr. Ha avuto una bella lavata di capo per...

žihadlo: Dostal žihadlo od ...È stato punto da ...

žízeň: Dostal jsem žízeň.Mi è venuta sete.

babka: dostat co za babku velmi lacinoavere qc per quattro soldi/per una miseria

frak: dostat na frakavere una (bella) batosta, essere sbaragliato

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

koš: hovor. dostat košem od kohoavere il benservito, na schůzce ap. avere un rifiuto da q, ricevere il due di picche

lopatka: dostat koho na lopatkyschienare, přen. stendere q

okap: (dostat se) z deště pod okap(cadere) dalla padella nella brace

popředí: dostat se do popředízájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in luce

psotník: Já z něj dostanu psotník.Mi fa diventare matto!

rozum: dostat rozumtornare alla ragione, rinsavire

scestí: dostat se/sejít na scestítraviarsi, sviarsi, mettersi su una cattiva strada

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocicadere negli artigli di q

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyfinire in un vicolo cieco

zelená: dostat zelenouottenere il via libera, svolení essere approvato

arrivare: far arrivare q/qc dovedostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho