Hlavní obsah

dostání

Podstatné jméno, rod střední

  • Není to k dostání.Non è disponibile.Je to těžko k dostání.È difficile da trovare.k dostání ve čtyřech barváchdisponibile in quattro colori(ne)být k dostání(non) essere disponibile

Vyskytuje se v

amok: dostat amokandare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenze

dar: dostat co darem/jako daravere qc in dono/regalo

dostat: dostat strachprendere paura, impaurirsi

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

gól: dostat gólprendere un gol

infarkt: dostat/mít infarktavere un infarto

infekce: dostat infekciprendersi un'infezione

k, ke, ku: být k dostáníessere disponibile

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

načerno: dostat se (dovnitř) načerno na představení ap.fare il portoghese

odměna: dostat co za odměnu za coricevere qc come ricompensa per qc

padák: hovor. dostat padáka vyhazovessere mandato a spasso, avere il benservito

pokuta: dostat pokutu za coprendere/ricevere una multa per qc

poznámka: dostat poznámku ve školeprendere una nota

prémie: dostat prémiiricevere un bonus

přihrávka: dostat přihrávku míč od kohoricevere la palla da q

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzrientrare in ritardo

slib: dodržet slib, dostát slibumantenere la promessa

smyk: dostat se/jít do smyku, dostat smykslittare, sbandare

spád: dostat spád nabírat obrátkyaumentare di velocità, acquistare/prendere velocità

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

strach: dostat strachprendere paura, impaurirsi

střet: dostat se do střetu s kýmentrare in conflitto con q

šlamastyka: dostat se do šlamastykymettersi nei guai

trans: být v/dostat se do transuessere/entrare in trance

úpal: dostat úpalprendere un colpo di calore

vyhazov: Dostal jsem vyhazov.Sono stato licenziato., Ho avuto il benservito.

výpověď: dostat výpověď z práceessere licenziato/-a

výprask: dostat výpraskprendere le botte

vztek: dostat vztek na kohoarrabbiarsi con q

zabrat: dostat zabrat čímnámahou dover faticare, fare fatica, být postižen ap. essere duramente colpito da qc

záchvat: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

závrať: mít/dostat závraťavere le vertigini

další: Mohu dostat další?Posso averne ancora uno?

epileptický: Dostal epileptický záchvat.Ha avuto un attacco epilettico.

hlad: Dostal jsem hlad.Mi è venuta fame.

chřipka: Dostal chřipku.Ha preso l'influenza.

jednička: Dostal jedničku.Ha avuto dieci.

ježíšek: Co jsi dostal od Ježíška?Cosa ti ha portato Babbo Natale?

křeč: Dostal křeč do nohy.Ha avuto un crampo alla gamba.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.Ha ottenuto la somma più alta.

podmíněně: Dostal 3 roky podmíněně.Gli hanno dato tre anni con la condizionale.

pozvánka: dostat pozvánku na co, kamricevere un biglietto d'invito per qc, dove

průjem: Dostal jsem průjem.Mi è venuta la diarrea.

přidat: Dostal jsem přidáno.Ho ottenuto un aumento (di stipendio).

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

vynadat: Dostal vynadáno, že...È stato sgridato per..., expr. Ha avuto una bella lavata di capo per...

žihadlo: Dostal žihadlo od ...È stato punto da ...

žízeň: Dostal jsem žízeň.Mi è venuta sete.

babka: dostat co za babku velmi lacinoavere qc per quattro soldi/per una miseria

frak: dostat na frakavere una (bella) batosta, essere sbaragliato

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

koš: hovor. dostat košem od kohoavere il benservito, na schůzce ap. avere un rifiuto da q, ricevere il due di picche

lopatka: dostat koho na lopatkyschienare, přen. stendere, mettere a terra q

okap: (dostat se) z deště pod okap(cadere) dalla padella nella brace

popředí: dostat se do popředízájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in luce

psotník: Já z něj dostanu psotník.Mi fa diventare matto!

rozum: dostat rozumtornare alla ragione, rinsavire

scestí: dostat se/sejít na scestítraviarsi, sviarsi, mettersi su una cattiva strada

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocicadere negli artigli di q

šikmý: dostat se na šikmou plochuprendere una brutta china

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyfinire in un vicolo cieco

zelená: dostat zelenouottenere il via libera, svolení essere approvato

arrivare: dostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.far arrivare q/qc dove

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

attacco: dostat záchvat čehoavere un attacco, soffrire di un attacco di qc

batosta: dostat nakládačkuprendere una batosta

botta: dát/dostat ránudare/ricevere una botta

buscare: schytat to, dostat pár facekbuscarne, buscarle

calore: dostat úpalprendere un colpo di calore

cancrena: dostat sněťandare in cancrena

cencio: dostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z tohouscire dai cenci

collisione: srazit se s čím, přen. dostat se do střetu s čímentrare in collisione con qc

dostání: (ne)být k dostání(non) essere disponibile

colpire: dostat plný zásahessere colpito in pieno

commercio: být/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostáníessere in/fuori commercio

compito: dostat za úkol udělat coricevere un compito di fare qc

complimento: složit/dostat poklonufare/ricevere un complimento

conflitto: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

congedo: dostat opušťák/propustkuottenere il congedo

da: být k sehnání/dostáníessere da trovare/procurare

ergastolo: dostat doživotíricevere l'ergastolo

escandescenza: rozzuřit se, dostat amok, začít vyšilovatdare in escandescenze

fantasia: zamanout si co, dostat chuť udělat coavere la fantasia di fare qc

ginepraio: dostat se do pěkné šlamastyky, zavařit si tocacciarsi in un ginepraio

gol: dát/dostat gólsegnare/prendere un gol

grinfia: dostat se do spárů kohocadere nelle grinfie di q

guaio: dostat se do malérumettersi nei guai

impaccio: dostat se ze šlamastykytrarsi d'impaccio

lode: dostat nejvyšší možný počet bodů u zkouškyprendere 30 e lode

merito: dostat se k podstatě věcientrare nel merito di una questione

mettersi: dostat se do potížímettersi nei guai

mite: umoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.venire a (più) miti consigli

multa: dostat pokutuprendere una multa

nocciolo: dostat se k jádru (věci)venire al nocciolo

omaggio: dát/dostat dárekfare/ricevere un omaggio

pasticcio: dostat se do malérumettersi nei pasticci

paura: dostat strach z čeho, polekat se čehoprendere paura di qc

pestaggio: dostat nakládačku od kohosubire un pestaggio da q

picchiata: dostat nařezánoprendersi una picchiata

porsi: zachránit se, dostat se do bezpečíporsi in salvo

potere: dostat se k mocisalire al potere

preavviso: dát/dostat výpověďdare/ricevere il preavviso

promessa: dodržet slib, dostát slibumantenere una promessa

ragione: dostat rozum, přijít k rozumutornare alla ragione

ramanzina: dostat vynadáno/kázáníricevere/prendersi una ramanzina

regalo: dostat co darem/jako daravere qc in regalo

riprendere: znovu dostat rýmuriprendere il raffreddore

salvo: dostat se do bezpečímettersi in salvo

scossa: dostat ránu (proudem)prendere la scossa

semifinale: dostat se do semifináleentrare in semifinale

sicuro: dostat koho/co do bezpečímettere al sicuro q/qc

smaltire: dostat ze sebe zlost, uklidnit sesmaltire la rabbia

soddisfare: splnit závazky, dostát závazkůmsoddisfare (a)gli obblighi

spillo: Nedostal ani ň.Non ha ricevuto neppure uno spillo.

telegramma: napsat/dostat telegramfare/ricevere un telegramma

tirarsi: dostat se z čeho potíží ap.tirarsi fuori da qc

urto: i přen. dostat se do střetuentrare in urto

uso: začít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.entrare in uso

venire: nestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlítvenire meno

visibilio: dostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čehoandare in visibilio per qc

accogliere: Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.Sono stati ben accolti.

aumento: Dostal jsem přidáno.Ho ottenuto un aumento.

avere: Dostal dva roky vězení.Ha avuto due anni di carcere.

cacciare: Dostal mě do pěknýho průšvihu.Mi ha cacciato in un bel pasticcio.

capitare: Pokud se náhodou dostaneš do Říma, zavolej mi.Se capiti a Roma, telefonami.

colore: Byl bledý, ale potom zase dostal barvu.Era pallido, ma poi ha ripreso colore.

condizionale: Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.Gli hanno dato due anni con la condizionale.

crampo: Dostal jsem křeč do ruky.Mi è venuto un crampo alla mano.

cuccagna: Dostal se ke korytu. politikHa trovato la cuccagna.

dovere: nesplnit (svou) povinnost, nedostát povinnostimancare al dovere

entrare: dostat se na internetentrare in Internet

gusto: Dostal jsem chuť udělat co.Mi sono preso il gusto di fare qc.

languore: Něco bych snědl., Dostal jsem na něco chuť.Mi è venuto un certo languore.

legnare: Dostal nakládačku. i přen.Lo hanno legnato di santa ragione.