Hlavní obsah

chytit

Dokonavé sloveso

  1. (uchopit) koho/co prendere(sevřít) afferrare, stringere q/qcChytil jsem ho za ruku.L'ho preso per mano.
  2. (lapit ap.) koho/co cogliere(zvíře, lupiče ap.) catturare q/qc(ulovit) prendere, acchiappare(rybu též) pescare qcChytili ho při činu.L'hanno colto sul fatto.Kočka chytila myš.Il gatto ha acchiappato un topo.
  3. přen.(melodii) prendere
  4. přen. hovor.(stanici, program) co prendere qc, sintonizzarsi su qc
  5. hovor.(stihnout, doběhnout) co prendere qchovor.(bouřka ap.) koho sorprendere, cogliere qMusím chytnout vlak v sedm.Devo prendere il treno delle sette.Chytla mě bouřka.Sono stato sorpreso da un temporale.
  6. (nemoc ap.) co prendere qcChytila jsem chřipku.Ho preso l'influenza.
  7. hovor.(zachvátit) koho prendere q, cogliereVčera ho chytla silná deprese.Ieri è stato colto da una forte depressione.
  8. (začít hořet) prendere fuoco(vzplát) accendersiStřecha hned chytla.Il tetto ha preso fuoco subito.
  9. hovor.(nastartovat) partire, accendersi

Vyskytuje se v

past: chytit koho do pastiprendere q nella trappola, intrappolare q

past: být v/chytit se do pasti uvězněný, chycený ap.essere/rimanere intrappolato

při: chytit při činu kohocogliere q in flagrante, cogliere q sul fatto

spoj: chytit/zmeškat spojprendere/perdere la coincidenza

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

chytit se: Myš se chytila do pasti.Il topo è rimasto impigliato nella trappola.

chytit se: Jeho návrh se nechytil.La sua proposta non ha fatto presa.

při: Chytili ho při činu.L'hanno colto in flagrante.

za: Chytla mě za ruku.Mi ha preso per la mano.

afferrare: afferrare l'occasionechytit příležitost za pačesy

atto: cogliere q nell'atto di fare qcchytit koho při čem

collottola: prendere/afferrare a q/qc per la collottolachytit co za zátylek zvíře, přen. popadnout koho za límec/flígr

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

flagrante: cogliere q in flagrantechytit koho při činu

fortuna: afferrare la fortuna per i capellichytit štěstí za pačesy

ladro: Al ladro!Chyťte zloděje!

malanno: prendersi un malannoněco chytit lehkou nemoc ap.

piede: prendere piedezakořenit, i přen. (u)chytit se, ujmout se nové ap.

presa: far presai přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.

sorprendere: sorprendere q sul fattopřistihnout/chytit koho při činu

tintarella: prendere la tintarellaopálit se, hovor. chytit bronz

appassionare: Quel romanzo mi ha appassionato.Ten román mě opravdu chytil.

beccare: Ho beccato un raffreddore.Chytil jsem rýmu.

buscare: Ho buscato l'influenza.Chytil jsem chřipku.

fuoco: prendere fuocochytit požárem ap., vzplanout

laccio: prendere al laccio qcchytit co do pasti

mancare: mancare la pallanechytit míč

pizzicare: L'hanno pizzicato mentre rubava.Chytili ho při krádeži.

preso: Mi ha preso la mano.Chytila mě za ruku.

tagliola: přen. cadere nella tagliolachytit se do pasti

trappola: essere rimasto in trappolachytit se do pasti

castagna: prendere/cogliere q in castagnanachytat/chytit/načapat koho při činu

toccare: toccare il cuore di qchytit za srdce, dojmout koho