Hlavní obsah

chytit

Dokonavé sloveso

  1. (uchopit) koho/co prendere(sevřít) afferrare, stringere q/qcChytil jsem ho za ruku.L'ho preso per mano.
  2. (lapit ap.) koho/co cogliere(zvíře, lupiče ap.) catturare q/qc(ulovit) prendere, acchiappare(rybu též) pescare qcChytili ho při činu.L'hanno colto sul fatto.Kočka chytila myš.Il gatto ha acchiappato un topo.
  3. přen.(melodii) prendere
  4. přen. hovor.(stanici, program) co prendere qc, sintonizzarsi su qc
  5. hovor.(stihnout, doběhnout) co prendere qchovor.(bouřka ap.) koho sorprendere, cogliere qMusím chytnout vlak v sedm.Devo prendere il treno delle sette.Chytla mě bouřka.Sono stato sorpreso da un temporale.
  6. (nemoc ap.) co prendere qcChytila jsem chřipku.Ho preso l'influenza.
  7. hovor.(zachvátit) koho prendere q, cogliereVčera ho chytla silná deprese.Ieri è stato colto da una forte depressione.
  8. (začít hořet) prendere fuoco(vzplát) accendersiStřecha hned chytla.Il tetto ha preso fuoco subito.
  9. hovor.(nastartovat) partire, accendersi

Vyskytuje se v

past: chytit koho do pastiprendere q nella trappola, intrappolare q

při: chytit při činu kohocogliere q in flagrante, cogliere q sul fatto

spoj: chytit/zmeškat spojprendere/perdere la coincidenza

chytit se: Chytil se stolu, aby nespadl.Si è aggrappato al tavolo per non cadere.

za: Chytla mě za ruku.Mi ha preso per la mano.

afferrare: chytit příležitost za pačesyafferrare l'occasione

atto: chytit koho při čemcogliere q nell'atto di fare qc

collottola: chytit co za zátylek zvíře, přen. popadnout koho za límec/flígrprendere/afferrare a q/qc per la collottola

fatto: chytit koho při činucogliere q sul fatto

flagrante: chytit koho při činucogliere q in flagrante

fortuna: chytit štěstí za pačesyafferrare la fortuna per i capelli

ladro: Chyťte zloděje!Al ladro!

malanno: něco chytit lehkou nemoc ap.prendersi un malanno

piede: zakořenit, i přen. (u)chytit se, ujmout se nové ap.prendere piede

presa: i přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.far presa

sorprendere: přistihnout/chytit koho při činusorprendere q sul fatto

tintarella: opálit se, hovor. chytit bronzprendere la tintarella

appassionare: Ten román mě opravdu chytil.Quel romanzo mi ha appassionato.

beccare: Chytil jsem rýmu., Nachladil jsem se.Ho beccato un raffreddore.

buscare: Chytil jsem chřipku.Ho buscato l'influenza.

fuoco: chytit požárem ap., vzplanoutprendere fuoco

laccio: chytit co do pastiprendere al laccio qc

mancare: nechytit míčmancare la palla

pizzicare: Chytili ho při krádeži.L'hanno pizzicato mentre rubava.

preso: Chytila mě za ruku.Mi ha preso la mano.

tagliola: chytit se do pastipřen. cadere nella tagliola

trappola: chytit se do pastiessere rimasto in trappola

castagna: nachytat/chytit/načapat koho při činuprendere/cogliere q in castagna

toccare: chytit za srdce, dojmout kohotoccare il cuore di q

chytit: Chytil jsem ho za ruku.L'ho preso per mano.