Hlavní obsah

přestat

Dokonavé sloveso

  1. (již nečinit) s čím smettere, smetterla, cessare di fare qcPřestal jsem kouřit.Ho smesso di fumare.Přestaň (s tím)!Smettila!
  2. (pominout) smettere(ustat ap.) cessarePřestalo pršet.Ha smesso di piovere.

Vyskytuje se v

vyrábět: přestat se vyrábět výrobekuscire di produzione

hrát si: Přestaň si hrát s tím nožem.Smettila di giocare con il coltello.

jednat: Přestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!

krýt: Přestaň ho pořád krýt!Smettila di coprirlo sempre!

ovládat se: Mám strach, že se přestanu ovládat.Temo di perdere autocontrollo.

pošťuchovat se: Přestaňte se pošťuchovat!Smettetela di spingervi!

ptát se: Přestaň se hloupě ptát.Smettila di fare domande stupide.

rýpat: Přestaň už do něj rýpat!Smettila di punzecchiarlo!

andare: nechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat selasciarsi andare a qc

cessare: zaniknout, přestat existovatcessare di esistere

disuso: přestat se používatcadere in disuso

fermare: přerušit hru, přestat hrátfermare il gioco

alienare: Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.Mi hai alienato la stima di tutti.

autocontrollo: Ztratil sebekontrolu., Přestal se ovládat.Ha perso l'autocontrollo.

capace: Nedokážu přestat...Non sono capace di smettere....

diffidare: Byl varován, aby ji přestal obtěžovat.Fu diffidato dal molestarla.

finire: Přestaň!, Nech toho!Finiscila!

finito: Přestaň s tím.Falla finita!

la: Přestaň s tím!Smettila!

menare: Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.Se non la smetti, ti meno.

misura: Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.Non hai il senso della misura.

pagliaccio: Přestaň ze sebe dělat kašpara.Smettila di fare il pagliaccio.

rimanere: Kde jsme to přestali? v rozhovoruA che punto eravamo rimasti?

smettere: Nech toho!, Přestaň (s tím)!Smettila!

testa: přestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu colevarsi/togliersi dalla testa q/qc

venire: začít nudit, přestat bavit, zevšednětvenire a noia

via: hovor. Jdi někam!, Přestaň!Vai via!

přestat: Přestal jsem kouřit.Ho smesso di fumare.