Hlavní obsah

trovare

Tranzitivní sloveso

  1. qc najít (si), nalézt, objevit co hledané, ztracené ap.L'ho trovato.Našel jsem to.Non trova nessuno che ...Nemůže najít nikoho, kdo ...andare a trovare qjít navštívit koho, zajít za kým (na návštěvu)trovare il tempo per qcnajít si čas na cotrovare un pretestonajít si záminku
  2. q/qc natrefit, narazit na koho/co
  3. odhalit tajemství ap., vypátrat pachatele ap.
  4. mít u sebe, k dispozici ap.
  5. qc zjistit, dozvědět se coTrovo che ...Zjišťuji, že ..., Vidím, že ...
  6. qc come shled(áv)at co jakým, připadat, zdát se co jaké, mít za to, žeTrovi?Myslíš?Come lo trovi?Jak se ti to líbí?, Jak ti to chutná?Lo troviamo caro.Připadá nám to drahé.trovare q colpevoleshledat/uznat koho vinným
  7. q facendo qc zastihnout, překvapit, načapat koho při čemQuando la posso trovare?Kdy ji mohu zastihnout?
  8. qc shledat se s čím, dostat se čeho komu, získávat co z čeho, nacházet co v čem potěšení ap.Abbiamo trovato un'ottima accoglienza.Dostalo se nám skvělého přijetí.

Vyskytuje se v

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

conforto: cercare/trovare conforto in qhledat/najít útěchu v kom

da: essere da trovare/procurarebýt k sehnání/dostání

impiego: trovare/perdere l'impiegonajít/ztratit zaměstnání

riscontro: trovare riscontro in qcpotvrdit se o teorii

affannarsi: È inutile che ti affanni a trovare scusi....Ani se nenamáhej hledat výmluvy...

cuccagna: Ha trovato la cuccagna.Dostal se ke korytu. politik

gusto: Che gusto ci trovi?Co se ti na tom tak líbí?

ingresso: Dove si trova ingresso nell'area?Kde je vjezd do areálu?

lumicino: Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.

mettere: Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.

parola: Non trovo le parole.Nemám slov.

ridire: Trova sempre da ridire.Pořád na všem hledá chyby.

trovarsi: Dove si trova ...?Kde se nachází ...?

trovarsi: Mi sono trovato nei pasticci.Dostal jsem se do průšvihu.

bandolo: trovare il bandolo di qcpřijít čemu na kloub, najít řešení čeho problému ap.

cercare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

paese: Paese che vai, usanza che trovi.Jiný kraj, jiný mrav.

pappa: přen. hovor. trovare (sempre) la pappa prontapřijít (vždycky) k hotovému

strada: přen. scegliere/trovare la propria stradajít si vlastní cestou

strada: trovare la strada fattamít umetenou cestičku