Hlavní obsah

cercare

Vyskytuje se v

cerca: essere in cerca di q/qchledat, shánět koho/co, pátrat po kom/čem

cerca: mettersi in cerca di q/qczačít hledat/shánět koho/co

cerchio: cerchi in legalitá kola, lité disky auta

conforto: cercare/trovare conforto in qhledat/najít útěchu v kom

pretesto: cercare un pretesto per qchledat záminku pro co

scusa: cercare/accampare delle scusevymlouvat se, vytáčet se

tramite: cercare q/qc tramite annunciohledat inzerátem koho/co

ambosessi: Cerchiamo ambosessi dinamici.Hledáme dynamické muže a ženy.

comprendere: Cerca di comprendermi.Snaž se mě pochopit.

quello: Non è quello che cerco.To není to, co hledám.

sistemazione: Cerchiamo una sistemazione.Hledáme ubytování.

tale: Lui è il tale che cerchi.On je ten, kterého hledáš.

pagliaio: È come cercare un ago in un pagliaio.To je jako hledat jehlu v kupce sena.

pelo: cercare il pelo nell'uovohledat na všem chlup, být hnidopich

trovare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

kruh: kruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhi

kruh: kruhy v obilí úkazcerchi nel grano, form. agroglifi

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

obilí: kruhy v obilí úkazcerchi nel grano

po: dívat se po čem hledatguardarsi intorno per qc, cercare qc

slovník: hledat co ve slovníkucercare qc sul dizionario

běžet: Běž pro pomoc!Vai a cercare aiuto!

dobývat se: Zloději se dobývali do domu.I ladri cercavano di entrare in casa.

hledat: Hledám práci.Cerco/Sto cercando lavoro.

hledat: Hledáte někoho?Cercate qualcuno?

hledat: Hledá ho policie.È ricercato dalla polizia., La polizia lo sta cercando.

jakkoli: Jakkoli se snažila ...Per quanto cercava di ...

krotit se: Snaž se trošku krotit.Cerca di frenarti.

lovit: Lovil po kapsách drobné.Si frugava nelle tasche in cerca degli spiccioli.

nadrobit: Ty sis to teda nadrobil!Te la sei cercata!

namluvit: Co se mi to snažíš namluvit?Cosa stai cercando di farmi credere?

napnout: Snažil se nás trochu napnout.Cercava di farci incuriosire un poco.

napovídat: Snažil se mi napovídat posunky.Cercava di suggerirmi a gesti.

nechat: Nechal jsem hledání.Ho smesso di cercare.

odpovídat: Hledaný muž odpovídal popisu.L'uomo cercato corrispondeva alla descrizione.

ovšem: Hledal, ovšem neúspěšně.L'ha cercato, ma senza successo.

pokoušet se: Nepokoušej se mě podrazit.Non cercare di fregarmi.

pokusit se: Pokusím se ti to vysvětlit.Cercherò di spiegartelo.

poohlédnout se: poohlédnout se po nějaké prácicercare di trovare qualche lavoro

práce: Hledám práci.Cerco lavoro.

říkat si: Říkal si o to.Se l'era cercata., Se l'era andata a cercare.

shánět: Už rok shání práci.È in cerca di lavoro già da un anno.

síla: Budu se snažit ze všech sil.Cercherò di fare del mio meglio.

snažit se: Snažil jsem se ho přesvědčit.Cercavo di convincerlo.

vytočit: Snažíš se mě vytočit?Stai cercando di farmi arrabbiare?

hrst: vzít rozum do hrstipřemýšlet cercare di ragionare, mít rozum essere ragionevole

koledovat si: koledovat si (o průšvih)cercar rogne, andare in cerca di guai

žehlit: přen. žehlit si to u kohocercare di aggiustare le cose con q, cercare di mettere una pezza con q