Hlavní obsah

slovník

Vyskytuje se v

kapesní: kapesní slovník/nůždizionario/coltello tascabile

nahlédnout: nahlédnout do mapy/slovníkuconsultare la cartina/il dizionario

naučný: naučný slovníkdizionario enciclopedico

překladový: překladový slovníkdizionario bilingue

technický: technický slovníkdizionario tecnico

výkladový: výkladový slovníkdizionario monolingue

dívat se: Musím se pořád dívat do slovníku.Devo sempre guardare nel dizionario., Devo sempre consultare il dizionario.

vyhledat: vyhledat slovíčko ve slovníkutrovare una parola nel dizionario

dizionario: kapesní slovníkdizionario tascabile

monolingue: výkladový slovníkdizionario monolingue

tascabile: kapesní slovníkdizionario tascabile

consultare: Podíval ses do slovníku?Hai consultato il dizionario?

slovník: kapesní slovníkdizionario tascabile