Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální) forza ffyz. přitažlivá/gravitační sílaforza attrattiva/gravitazionaletech. koňská sílacavallo m vapore/di potenzazemětřesení o síle 6 stupňůterremoto di magnitudo 6
  2. (fyzická, duševní ap.) forza f(energie) energia f(schopnost) capacità fBudu se snažit ze všech sil.Cercherò di fare del mio meglio.Šetři (si) síly.Risparmia la fatica.síla vůleforza f di volontàsíla zvykuforza f dell'abitudinesebrat sílyraccogliere le forze f pl
  3. (nositel síly) forza fpracovní sílamanodopera m, (dělník) operaio m, manovale m
  4. (kolektivní moc) forza f(moc) potere mvoj. vojenské sílyforze militarivoj. vzdušné sílyaviazione militare
  5. (intenzita) forza f(vliv, mocnost) potenza f
  6. (tloušťka) spessore m

Vyskytuje se v

branný: branné sílyforze armate

gravitační: gravitační sílaforza gravitazionale

hybný: hybná sílaforza motrice

koňský: tech. koňská síla jednotka výkonucavallo vapore

nabývat: nabývat na síleaumentare di forza

načerpat: načerpat (znovu) sílyricuperare le forze

nasazení: s nasazením všech (svých) sil, s plným nasazenímcon tutte le (sue) forze

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyforze armate/servizi armati

pokraj: být na pokraji (svých) silessere allo stremo delle (proprie) forze

pozemní: pozemní síly/vojskoforze di terra

pracovní: pracovní sílamanodopera

přitažlivý: fyz. přitažlivá sílaforza attrattiva

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforza inerziale/di inerzia

snažit se: snažit se ze všech sil o cofare del proprio meglio, fare di tutto per qc

spojit: spojit síly s kýmunire le forze con q

stisk: síla stisku (čelistí)forza del morso

třecí: třecí odpor/sílaresistenza/forza d'attrito

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší siloua tutta forza, con tutte le proprie forze

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech silimpegnarsi al massimo, fare del proprio meglio

vypětí: s vypětím všech silcon tutte le forze

zvyk: síla zvykuforza dell'abitudine

lidský: To není v lidských silách.È umanamente impossibile.

nabrat: nabrat znovu silriprendere le forze

přecenit: přecenit své sílysopravvalutare le proprie forze

změřit: změřit síly s kýmmisurare le forze con q

acquisto: kupní sílapotere d'acquisto

animo: síla vůle, odhodláníforza d'animo

ascensionale: vztlaková sílaforza ascensionale

ausiliario: pomocná síla v kuchyniausiliario di cucina

bruto: hrubá sílaforza bruta

causa: být zajedno/solidární, spojit síly s kýmfare causa comune con q

centrifugo: odstředivá sílafis. forza centrifuga

centripeto: dostředivá sílafis. forza centripeta

elettromotore: elektromotorická sílaforza elettromotrice

estremo: být na pokraji silessere all'estremo delle forze

forza: ztratit síluperdere le forze

gravità: přitažlivá síla, gravitační sílaforza di gravità

inerzia: setrvačná sílaforza d'inerzia

interposizione: zásahové sílymil. forze di interposizione

magnetico: magnetická sílaforza magnetica

magnitudo: zemětřesení o síle 7 (stupňů Richterovy stupnice)terremoto di magnitudo 7 (della scala Richter)

momento: moment sílyfis. momento di forza

occulto: tajemné síly přírodyforze occulte della natura

oltranza: s nasazením všech sil, na doraz, až do konce, maximální, totálně, mohutný, usilovnýa(d) oltranza

opera: pracovní sílamano d'opera

ordine: pořádkové sílyforze dell'ordine

pensiero: síla myšlenkyforza del pensiero

perdere: ztrácet síly/hlasperdere le forze/la voce

peso: celou (svou) vahou, přen. silou, násilím přimět ap.di peso

pieno: na vrcholu silnel pieno delle forze

potenza: vojenská sílapotenza militare

potere: magická sílapotere magico

prepotenza: silou, násilím něčeho dosáhnout ap.di prepotenza

propulsivo: hnací sílaforza propulsiva

prova: střetnutí, měření silprova di forza

recupero: načerpání nových silrecupero delle forze

riacquistare: znovu nabrat sílyriacquistare le forze

ristorare: nabrat sil, (znovu) načerpat sílyristorare le forze

stento: stěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sila stento

stremo: být v koncích, mlít z posledního, být u konce svých silessere allo stremo

terremoto: zemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy stupniceterremoto di magnitudo 5 della scala Richter

trazione: tažná sílaforza di trazione

uguaglianza: rovnováha siluguaglianza di forze

umanamente: být v lidských siláchessere umanamente possibile

unire: spojit síly, spojit se skupina ap.unire le forze

vapore: koňská sílacavallo vapore

arrivare: Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.Non ci arrivo.

assaggio: Předvedl svou sílu.Ha dato un assaggio della sua forza.

collaborare: spolupracovat s pořádkovými silamicollaborare con le forze dell'ordine

congiungere: Spojili své síly s ...Hanno congiunto i propri sforzi con ...

dovere: Musí mít velkou sílu.Dev'essere molto forte.

mancare: Chybějí mi síly.Mi mancano le forze.

misurarsi: Poměříme si síly (v závodě)!Misuriamoci in una gara!

pareggiarsi: Jejich síly jsou vyrovnané.Le loro forze si pareggiano.

polmone: hybná síla ekonomikyil polmone dell'economia

potere: Pracuje co mu síly stačí.Lavora più che può.

scemare: Síly ubývají., Ubývá sil.Le forze scemano.

sopravvalutare: Přecenil své síly.Ha sopravvalutato le sue forze.

tutto: Zaberte (vší silou)!Indietro tutta!

gamba: zdatný, schopný, šikovný, ve formě, při síle těšící se dobrému zdravíin gamba

risparmio: dělat co ze všech sil, nelitovat námahy při čemfare qc senza risparmio di forze

rotto: jen tak tak, s odřenýma ušima, (jen) s vypětím všech sil zvládnout ap.per il rotto della cuffia

spiano: naplno, ze všech sil, na maximum, hovor. co to dápřen. a tutto spiano

unione: V jednotě je síla.L'unione fa la forza.

via: použít síly/násilípassare alle vie di fatto

síla: fyz. přitažlivá/gravitační sílaforza attrattiva/gravitazionale