Hlavní obsah

prova

Podstatné jméno ženské

  1. zkouška vlastností ap.di provazkušební, na zkouškuperiodo di provazkušební dobaa prova d'acquavodotěsnýtecn. prova a faticaúnavová zkouškamed. prova del sanguekrevní zkouškadare buona prova (di sé)osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.sottoporre a provapodrobit zkoušce
  2. zkouška test vědomostíprove orali/scritteústní/písemné zkoušky
  3. závod část soutěžeprova a cronometročasovkaprova di forzastřetnutí, měření sil
  4. test těžká prověrka, křest ohněmmettere q alla provavystavit koho zkoušce
  5. pokusFarò un'altra prova.Pokusím se znovu.alla prima provana první pokusfare una provapokusit se
  6. důkaz soudní ap.Hai le prove?Máš důkazy?
  7. zkouška přátelství, důkazamico a tutta provaprověřený kamarád
  8. zkouška, důkaz správnosti
  9. (divadelní) zkouškaprova generalegenerální zkouška, hovor. generálka divadelní ap.prova apertaveřejná zkouškafare le provezkoušet

Vyskytuje se v

assenza: nedostatek důkazůassenza di prove

banco: zkušební/testovací zařízení/lavice, zkušebna zařízeníbanco di prova

carico: zátěžový testtecn. prova di carico

certo: jasný důkaz čehoprova certa di qc

cronometro: časovkaprova a cronometro

disgusto: být špatně komu z čehoprovare/avere disgusto per qc

incontestabile: nesporné důkazyprove incontestabili

lampante: zřejmý důkazprova lampante

mettere: (pr)ověřit, (pr)ověřovat comettere alla prova qc

onere: důkazní břemenodir. onere della prova

palloncino: dechová zkouška na alkohol, hovor. dýchnutí do balonkuhovor. prova del palloncino

periodo: záruční/zkušební doba/lhůtaperiodo di garanzia/prova

prova: zkušební, na zkouškudi prova

provare: ochutnat jídlo poprvéprovare un cibo

reggere: obstát při zkoušcereggere una prova

sottoporre: podrobit koho dechové zkoušce, nechat dýchnout (do balonku) kohosottoporre q alla prova del palloncino

stizza: mít vztek na co, být rozčilený kvůli čemuavere/provare stizza per qc

vergogna: stydět se za cosentire/provare vergogna di/per qc

versione: kompletní/zkušební/rozšířená verzeversione completa/di prova/ampliata

vivente: živoucí důkaz/legendaprova/leggenda vivente

diletto: Těší je co., Působí jim radost co.Provano/Sentono diletto a/nel fare qc

esistere: Existují důkazy čeho.Esistono le prove di qc.

insufficienza: Byl osvobozen pro nedostatek důkazů.È stato assolto per insufficienza di prove.

orrore: Mám hrůzu z pavouků.Provo orrore per i ragni.

pena: cítit ke komu lítostprovare pena per q

perso: Vyzkoušej to, nemáš co ztratit.Fai una prova, perso per perso.

fuoco: zkouška ohněmprova del fuoco

tuffo: Úplně se mi zastavilo/sevřelo srdce.Ho provato un tuffo al cuore.

balonek: dát komu/nechat koho fouknout do balonkusottoporre q alla prova del palloncino

dechový: dechová zkouška na alkoholprova del palloncino

důkaz: na důkaz čehocome prova/testimonianza di qc, form. podepsat ap. in fede di qc

důkazní: práv. důkazní břemenoonere della prova

dýchat: (muset) dýchat při dechové zkoušcesottoporsi alla prova del palloncino

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

kabinka: zkušební kabinka v obchodě ap.camerino (di prova)

lhůta: být ve zkušební lhůtě v zaměstnání ap.essere in prova, fare un periodo di prova

libero: volný trénink na MS motocyklů ap.(prove) libere

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova

prakticky: vyzkoušet co praktickyprovare qc in pratica

silácký: silácký kousekprova /atto di forza

štěstí: zkusit štěstíprovare la fortuna

talentový: talentová zkouškaprova attitudinale

trpělivost: zkoušet čí trpělivostgiocare con la pazienza di q, mettere a dura prova la pazienza di q

ústní: ústní zkouškaesame /prova orale

zášť: chovat ke komu zášťserbare/provare rancore verso q, tenere il broncio a q

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškamostu prova di carico, na výdrž prova di resistenza

zkouška: provést zkoušku čehofare delle prove su qc

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. periodo di prova

domluvit: Zkusím mu domluvit.Provo a parlarci un poco.

dýchnout: Policista ho nechal dýchnout (do balonku).Il poliziotto l'ha sottoposto alla prova del palloncino.

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.Puoi provare quanto vuoi.

obstát: obstát ve zkoušcereggere alla prova

osvědčený: osvědčený receptricetta provata

podrobit se: Odmítl se podrobit dechové zkoušce.Ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcool.

pokus: Stojí to za pokus.Vale la pena di provare.

poznat: Nikdy nepoznal hlad.Non ha mai provato la fame.

připouštěcí: připouštěcí zkouškaprova di ammissione

přitlačit: Zkus na ně trochu přitlačit.Prova a far loro un po' di pressione.

tipnout (si): Tipni si.Prova a indovinare.

zkoušet: zkoušet čí trpělivostprovare la pazienza di q

zkusit: Už jsi to zkusil?L'hai già provato?

oheň: zkouška ohněmprova del fuoco

světlo: ukázat se v dobrém světlefare bella figura, farsi onore, dare un'ottima prova di sé