Hlavní obsah

assenza

Vyskytuje se v

lungo: lunga assenza di qdlouhodobá nepřítomnost koho

motivo: assenza per motivi di salute/famigliaabsence ze zdravotních/z rodinných důvodů

beztíže: assenza di peso/gravitàstav beztíže

neomluvený: assenza ingiustificataneomluvená nepřítomnost

nepřítomnost: in assenza di qv čí nepřítomnosti

stav: assenza di peso/gravitàstav beztíže

absence: assenza giustificata/ingiustificataomluvená/neomluvená absence

assenza: in assenza di qv čí nepřítomnosti