Hlavní obsah

assenza

Vyskytuje se v

lungo: lunga assenza di qdlouhodobá nepřítomnost koho

motivo: assenza per motivi di salute/famigliaabsence ze zdravotních/z rodinných důvodů

assenza: in assenza di qv čí nepřítomnosti