Hlavní obsah

odpovídat

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

odpovídat: odpovídat si údaje ap.corrispondere

popis: odpovídat popisurispondere alla descrizione

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavky na přijetí ap.avere tutti i requisiti

capo: vyúsťovat ulice ap., a q obrátit se, odkázat se na koho, odpovídat (se) komu vedení ap.far capo

coinciso: odpovídat čemu, shodovat se s čímessere coinciso con qc

conto: skládat účty komu za co, odpovídat se komu z čehorendere conto a q di qc

riscontro: odpovídat (si), shodovat sefare riscontro

corrispondenza: Jeho slova neodpovídají jeho činům.Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.

corrispondere: To neodpovídá skutečnosti.Questo non corrisponde a verità.

rispondere: To neodpovídá pravdě.Questo non risponde alla verità.