Hlavní obsah

tale

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. takový(to), podobný, tak velkýC'era un tale rumore che non si sentiva nulla.Byl tam takový rámus, že nebylo nic slyšet.Per noi è tale e quale.Pro nás je to stejné/to vyjde nastejno.in tale casov takovém případětale ... talejaký ... takovýtale e quale, tale quale, tal qualestejný, podobnýin tal modotakovým způsobem, tak(hle)
  2. onen, tento, (tam)ten
  3. jistý, jakýsiun tale signor Bianchijistý pan Bianchi

Zájmeno

  1. ten (člověk)Lui è il tale che cerchi.On je ten, kterého hledáš.
  2. un tale kdosisignor Tal dei Talipan XY

Vyskytuje se v

modo: in questo/tal modotímto způsobem, takto, takhle

případ: v daném/takovém případěin questo/tal caso

takový: Takový chlap by to zvládl.Un tal uomo potrebbe farlo.

takovýto: Takovíhle lidé by měli...Tale gente dovrebbe ...

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.

jaký: Jaký otec, takový syn.Tale padre, tale figlio.

krám: Jaký pán, takový krám.Tale padrone tale servo.

takový: Jaký otec, takový syn.Tale padre tale figlio.