Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev) caso m(příklad) esempio mV mém případě ...Nel mio caso ...případ od případu lišit se ap.da caso a caso, di caso in casoučebnicový případcaso da manualev daném/takovém případěin questo/tal caso
  2. (záležitost) caso mprávní případcaso m (giuridico)v tomto případěin questo caso
  3. (událost) evento m, caso m
  4. (možnost) caso mv případě, ženel caso chev případě nutnostiin caso di urgenza, se è necessariov žádném případěin nessun caso mv každém případěin ogni caso mpro všechny případy, jen pro případ pro jistotuper sicurezza f

Vyskytuje se v

každý: v každém případěin ogni caso

konkrétní: v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

naléhavý: naléhavý případ(caso di) emergenza

nejasnost: v případě nejasností...in caso di dubbi...

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěnel miglior caso

nutnost: v případě nutnostiin caso di necessità/urgenza, se necessario

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

opačný: v opačném případějinak altrimenti, pokud nastane opak in caso contrario

potřeba: v případě potřebyin caso di necessità

požití: V případě požití...Nel caso di ingestione...

řada: v řadě případůin molti casi

žádný: V žádném případě.È fuori questione.

četný: v četných případechin numerosi casi

jistit se: jistit se pro všechny případyassicurarsi per tutti i casi

množit se: Množí se případy čeho.Aumentano i casi di qc.

nafouknout: Noviny ten případ pěkně nafoukly.Il giornale ha gonfiato la causa.

požár: v případě požáruin caso d'incendio

beznadějný: beznadějný případ člověkun caso disperato

krajní: v krajním případěnel caso estremo, jako poslední možnost come ultima risorsa

bisogno: v případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něcoal bisogno, in caso di bisogno

caso: v žádném/každém případěin nessun/ogni caso

causa: vyhrát/prohrát případvincere/perdere una causa

che: v případě, že ...nel caso che ...

difetto: v případě nedostatku/absence čehoin difetto di qc

emergenza: v případě nouzein caso di emergenza

evenienza: pro každý případper ogni evenienza

evento: v každém případě, na každý pádin ogni evento

garanzia: oznámení (dotčené osobě), že případ se vyšetřujedir. avviso/informazione di garanzia

giudicare: projednat případ soudně ap.dir. giudicare il caso

inverso: v opačném případěnel caso inverso

ipotesi: v nejhorším případěnella peggiore delle ipotesi

isolato: ojedinělý jev/případfenomeno/caso isolato

limite: krajní případcaso limite

maggioranza: ve většině případůnella maggioranza dei casi

mai: kdyby náhodou, pro všechny případycaso mai

manuale: učebnicový případun caso da manuale

migliore: v nejlepším případěnel miglior caso, nel migliore dei casi

minoranza: v menšině případůnella minoranza dei casi

necessario: v případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třebase è necessario

necessità: v případě nouzein caso di necessità

nel: v případě, ženel caso che

numero: To je případ!Che numero quel ragazzo!

occorrenza: v případě potřebyall'occorrenza

ogni: v každém případěin ogni caso

patto: v žádném případě, za žádné podmínkya nessun patto

sempre: pokud, jestliže, v případě, žesempre che

specifico: v tomto konkrétním případěin questo specifico caso

strano: zvláštní případun caso strano

svariato: v mnoha různých případechin svariati casi

tale: v takovém případěin tale caso

tanto: každopádně, v každém případě, na každý pádtant'è

urgenza: v případě nutnostiin caso di urgenza

ingestione: V případě požití ...In caso di ingestione ...

particolare: v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

brutto: v nejhorším případě, při nejhorším, když bude zlealle brutte

esistere: Neexistuje!, V žádném případě!hovor. Non esiste!

grasso: nanejvýš, maximálně, přinejlepším, v nejlepším případě, když hodněa farla grassa

peggiore: v nejhorším případěnel peggiore dei casi

risorsa: až jako poslední možnost řešení ap., v krajním případěcome ultima risorsa

sogno: ani náhodou/nápad, ani ve snu, v žádném případěneanche per sogno

případ: případ od případu lišit se ap.da caso a caso, di caso in caso