Hlavní obsah

možnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okolnosti, šance) possibilità f(příležitost) čeho opportunità f, occasione f di (fare) qcmít (tu) možnost udělat coavere la possibilità di fare qc(po)dle možnostísecondo le possibilità
  2. (na výběr) opzione f(eventualita) possibilità fJsou dvě možnosti. jak to udělatCi sono due possibilità.nemít jinou možnostnon avere scelta, non potere far altro (che)
  3. možnosti (schopnosti) koho capacità f plTo není v mých možnostech.È al di sopra delle mie capacità.

Vyskytuje se v

rámec: v rámci možnostínei limiti del possibile

volba: mít možnost volbyavere la possibilità di scegliere

výběr: test s výběrem možnostítest a scelta multipla

být: Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.

nad, nade: nad lidské možnostial di là delle capacità umane

netušený: netušené možnostipossibilità inaspettate

vylučovat se: Tyto možnosti se (vzájemně) vylučují.Queste possibilità si escludono a vicenda.

condanna: condanna senza appellokonečný rozsudek bez (možnosti) odvolání

dilazionabile: pagamento dilazionabileplatba s možností odkladu do budoucnosti

giudicato: dir. passare in giudicatostát se pravomocným bez možnosti odvolání o rozsudku

libero: via libera in qcmožnost volby v čem

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

piccolo: nel proprio piccolov rámci svých možností

possibilità: possibilità economicheekonomické možnosti

potenziale: le potenziali possibilitàpotenciální možnosti

occasione: Non lasciarti sfuggire quell'occasione.Nenech si ujít tu možnost.

opzione: Valutano tutte le opzioni.Zvažují všechny možnosti.

possibilità: Avrai la possibilità di...Budeš mít možnost...

risorsa: come ultima risorsaaž jako poslední možnost řešení ap., v krajním případě

spiaggia: přen. ultima spiaggiaposlední možnost