Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (rozměry) grande(objemově též) grosso/-a(obrovský) gigantevelká písmena(lettere) f pl maiuscoleastron. velký třeskil big bangastron. Velký vůz souhvězdíil Gran Carro
  2. (určitých rozměrů) grande(vysoký) alto/-aJak je velký?Quant'è grande?, (člověk ap.) Quanto è alto?... je stejně velký jako ...... è così grande come ..., è tanto grande quanto ...... je dvakrát větší než ...... è due volte più grande di ...
  3. (dospělý, odrostlý) grandeUž jsi velká holka.Ormai sei una signorina.
  4. (počtem) molto/-a, numeroso/-a(obrovský) immenso/-ahovor. Vydělává velké peníze.Guadagna un sacco di soldi.velké ztrátygravi perdite f pldělat co ve velkémfare qc a vasta scala
  5. (důležitý, významný) grande, importante(závažný) principalesport. Velká cenaGran Premio m, Grand Prix m
  6. (intenzívní) grande(bolest ap.) intenso/-a, violento/-avelký ohlas/zájem/vztekgrande consenso/interesse/rabbiavelká bolestdolore m intensovelké rizikorischio m grandevelký dojemgrande impressione f
  7. (vlivný) grande

Vyskytuje se v

čínský: Velká čínská zeďGrande Muraglia cinese

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

finále: velké finálegran finale

kalibr: zbraně malého/velkého kalibruarmi di piccolo/grosso calibro

Karel: Karel VelikýCarlo Magno, Carlomagno

lítost: k mé velké lítosticon mio grande dispiacere

majetek: velký majetek bohatstvífortuna

množství: ve velkém množstvíin grandi quantità

možná: co možná největšíil più grande possibile

mravenečník: mravenečník velkýformichiere gigante

nárok: klást (velké) nároky na koho/copretendere molto da q/qc

panda: panda velkápanda gigante

pátek: Velký pátekVenerdì Santo

písmeno: velké/malé písmenolettera maiuscola/minuscola

počet: ve velkém počtu přijít ap.in gran numero, in forze

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemfare (grandi) progressi in qc

poptávka: po čem je velká poptávkaqc è in forte domanda

potíž: bez (větších) potížísenza troppe difficoltà

prádlo: velké prádlo prací dengiorno del bucato

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostícon tutta probabilità

prsní: anat. velký prsní svalgrande pettorale

překvapení: k mému (velkému) překvapenícon mia (grande) sorpresa

pysk: anat. velké/malé stydké pyskygrandi/piccole labbra

rákosník: rákosník velkýcannareccione

ručička: minutová/velká ručičkalancetta dei minuti

rychlost: velkou/plnou rychlostía grande/tutta velocità

středně: středně velkýdi grandezza media, medio-grande

stydký: anat. malé/velké stydké pyskygrandi/piccole labbra

trochu: trochu většíun po' più grande

třesk: astron. velký třeskBig Bang

vápno: velké vápno pokutové územíarea di rigore

větší: ještě většíancora più grande/maggiore

vůz: astron. Velký/Malý vůzGrande/Piccolo Carro

výr: výr velkýgufo reale

vyza: vyza velká(storione) ladano , storione beluga/attilo, adano

význam: mít velký význam pro koho/coessere di grande importanza per q/qc

význam: přikládat čemu velký významattribuire grande importanza a q/qc

zeď: Velká čínská zeďGrande Muraglia (cinese)

zvíře: přen. velké zvíře osobapersona(ggio) importante, pezzo grosso

žvýkací: velký sval žvýkacímassetere

: ať je jakkoli velkýper quanto grande sia

čelit: Čelíme velkým obtížím.Affrontiamo grandi difficoltà.

dělat: Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.

dosavadní: jeho dosavadní největší úspěchil suo più grande successo finora

dožít se: Dožila se velkých zklamání.Ha vissuto grandi delusioni.

hit: To je teď velký hit.Questo fa furore., Questo va forte., Questo adesso è il pezzo forte.

hrát si: Hraje si na velkého spisovatele.Posa a grande scrittore.

mezi: Patří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...

množství: velké množství osobun grande numero di persone

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

než: Je mnohem větší než já.È molto più grande di me.

o: Je o hlavu větší.È di una testa più alto.

omyl: Jsi na velkém omylu.Ti sbagli di grosso.

pěkně: pěkně velkýmolto/ben grande

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

suverén: Je to moc velký suverén.È troppo sicuro di sé.

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

větší: Je větší než já.È più alto di me.

větší: Je mi to větší (v pase).Mi va largo (in vita).

výběr: velký výběr čehovasta selezione di qc

kulový: hovor. velký kulový vůbec nicun bel niente, un tubo

oblouk: vyhnout se komu/čemu (velkým) obloukemgirare alla larga da q/qc

rezerva: přen. mít (velké) rezervyavere (ancora) molto potenziale

ryba: velká ryba o člověkualto papavero