Hlavní obsah

počet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (množství) čeho numero m di qcpočet obyvatelnumero di abitantive velkém počtu přijít ap.in gran numero, in forze
  2. (početní operace) calcolo mdiferenciální/integrální početcalcolo differenziale/integrale
  3. počty hovor.(počítání) calcoli m plpočty hovor.(aritmetika) aritmetica fpočty hovor.(matematika) matematica f

Vyskytuje se v

celkový: celkový počettotale, numero totale

nalétaný: počet nalétaných hodinnumero di ore volate

oběť: (celkový) počet obětí neštěstínumero delle vittime

obyvatel: počet obyvatelnumero di abitanti, státu ap. též popolazione

přítomný: počet přítomnýchnumero dei presenti

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

úhoz: počet úhozů za minutu ap.velocità di battute

hojný: (dostavit se) v hojném počtu(venire) in gran numero

klesání: klesání počtu obyvateldiminuzione del numero degli abitanti

nastřílet: Nastřílel maximální počet bodů.Ha segnato il (numero) massimo di punti.

ujetý: počet ujetých kilometrůnumero di chilometri percorsi

accesso: počet přístupůnumero di accessi

calcolo: diferenciální početcalcolo differenziale

centinaio: po stovkách, ve velkém počtua centinaia

chiuso: přijímající jen omezený počet studentů škola ap.a numero chiuso

completo: naprosto plný, v plném počtu, kompletníal (gran) completo

decina: po desítkách, ve velkém počtua decine

decremento: pokles (počtu) obyvateldecremento della popolazione

forza: při síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtuin forze

lode: plný počet bodů, přen. jednička s hvězdičkou, bingo souhlasné zvolání10 con/e lode

numero: omezený počet přijímaných studentů ap.numero chiuso

punteggio: získat maximální počet bodůraggiungere il massimo punteggio

respinto: počet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)numero dei respinti

striminzito: skrovný počet koho/čehonumero striminzito di q/qc

totale: celkový počet/výděleknumero/guadagno totale

voto: s plným počtem bodů absolvovat vysokou školua pieni voti

crescere: Počet lidí rychle roste.La popolazione cresce velocemente.

numeroso: Přihlásil se velký počet kandidátů.Si presentarono numerosi candidati.

titolato: klub s největším počtem (mistrovských) titulůil club più titolato

riempitivo: být pouze do počtu, dělat stafážpřen. fare da riempitivo

počet: počet obyvatelnumero di abitanti