Hlavní obsah

množství

Podstatné jméno, rod střední

  1. (kvantita) quantità f(počet) numero mvelké množství osobun grande numero di personeve velkém množstvíin grandi quantità
  2. (mnoho) molto(o počitatelný) molti/-e

Vyskytuje se v

v, ve: v omezeném množstvíin quantità limitata

nepřeberný: nepřeberné množství čehoun'infinità di qc

caffè: caffè lungokáva s větším množstvím vody

dovizia: a doviziahojně, v hojném/značném množství

lungo: caffè lungokáva s větším množstvím vody

macchiato: latte macchiato= horké mléko dolité malým množstvím kávy a doplněné mléčnou pěnou

minuto: comprare/vendere al minutokupovat/prodávat v malém (množství)

quantità: in quantitàve velkém množství

tonnellata: a tonnellatena tuny, po tunách, v velkém (množství)

volume: volume molaremolární množství

macchiare: macchiare di latte il caffèdolít kávu malým množstvím mléka