Hlavní obsah

množství

Podstatné jméno, rod střední

  1. (kvantita) quantità f(počet) numero mvelké množství osobun grande numero di personeve velkém množstvíin grandi quantità
  2. (mnoho) molto(o počitatelný) molti/-e

Vyskytuje se v

nepřeberný: nepřeberné množství čehoun'infinità di qc

v, ve: v omezeném množstvíin quantità limitata

caffè: káva s větším množstvím vodycaffè lungo

dovizia: hojně, v hojném/značném množstvía dovizia

lungo: káva s větším množstvím vodycaffè lungo

macchiato: = horké mléko dolité malým množstvím kávy a doplněné mléčnou pěnoulatte macchiato

minuto: kupovat/prodávat v malém (množství)comprare/vendere al minuto

quantità: ve velkém množstvíin quantità

tonnellata: na tuny, po tunách, v velkém (množství)a tonnellate

torrente: v přívalech, v proudech, ve velkém množstvía torrenti

volume: molární množstvívolume molare

macchiare: dolít kávu malým množstvím mlékamacchiare di latte il caffè

množství: ve velkém množstvíin grandi quantità