Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • ztrátadanno m(újma) detrimento mzpůsobit/napáchat velké škodycausare grandi danniNebude na škodu ...Non sarà male ...ke škodě kohoa danno di q

Příslovce

  • peccato(o plýtvání) sprecoTo je ale škoda!Che peccato!(Je to) škoda peněz/času.È uno spreco di denaro/tempo.

Vyskytuje se v

milionový: milionové škodydanni per milioni

nenapravitelný: nenapravitelné škodydanni irreparabili

působit: působit škodycausare i danni

rozsah: rozsah škodentità dei danni

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

vyčíslit: vyčíslit škodyvalutare i danni

vzniklý: vzniklé škody na čemdanni causati a qc

nahradit: Naše firma Vám nahradí vzniklé škody.La nostra ditta Le risarcirà i danni subiti.

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

předejít: Škodám lze předejít.I danni possono essere prevenuti.

škoda: To je ale škoda!Che peccato!

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.

mluvit: Škoda mluvit!È fiato sprecato!

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

accertamento: zjištění škodaccertamento dei danni

ammenda: odčinit, napravit co chyby ap., provést nápravu, napravit škodu čehofare ammenda di/per qc

danno: (na)páchat/nadělat škodyfar danni

discapito: na úkor, v neprospěch, k újmě, ke škodě koho/čehoa discapito di q/qc

entità: škody menšího rozsahu, drobné škodydanni di lieve entità

nuocere: ... nezaškodí, ... není na škodu... non nuoce

portare: způsobit škoduportare danno

quantificabile: nevyčíslitelné škodydanni non quantificabili

stima: odhad škodstima dei danni

subire: utrpět škodu/porážkusubire un danno/una sconfitta

valutazione: vyčíslení škodvalutazione dei danni

causare: Vítr napáchal velké škody.Il vento ha causato gravi danni.

guastare: Trocha radosti není na škodu.Un po' di allegria non guasta.

peccato: To je (ale) škoda!Che peccato!

prodotto: škody způsobené suchemdanni prodotti dalla siccità

produrre: Požár napáchal velké škody.L'incendio ha prodotto molti danni.

sprecato: Jsou to vyhozené peníze., Škoda peněz.È denaro sprecato.