Hlavní obsah

běžet

Nedokonavé sloveso

  1. (utíkat) correreBěžel na autobus.È corso a prendere l'autobus.
  2. (závodit) correre, s kým gareggiare, competere con qběžet závodprendere parte alla corsa
  3. hovor.(jít vůbec) andarehovor.(pryč) andare via, andarseneBěž pryč!Vai via!Běžte se na to podívat.Andate a vederlo.Běž pro pomoc!Vai a cercare aiuto!
  4. (fungovat) funzionare, andare, lavorare
  5. (o čase) (s)correre(míjet ap.) passare
  6. (promítat se) passare(v kině) essere proiettato/-a(v televizi) essere trasmesso/-a

Vyskytuje se v

naprázdno: běžet naprázdno motorgirare a vuoto

volnoběh: běžet na volnoběhotáčky motoru andare al minimo, naprázdno girare a vuoto, na neutrál andare in folle

: běží?Di che cosa si tratta?

vítr: běžet s větrem o závodcorrere come il vento

závod: běžet jako o závodcorrere ventre a terra

correre: correre dietro a qběžet, i přen. běhat, pálit za kým, nadbíhat komu

girare: girare a vuotoběžet naprázdno motor

minimo: girare al minimoběžet na volnoběh

trotto: correre al trottoběžet klusem

appresso: Il cane gli trottava appresso.Pes běžel za ním.

dabbasso: Scendi dabbasso.Běž dolů.

esaurirsi: It tempo si sta esaurendo.Čas se krátí., Čas běží. už ho moc nezbývá ap.

loro: Vai da loro!Běž k nim!

procedere: Tutto procede come previsto.Všechno běží podle předpokladu.

gamba: correre a gambe levateběžet o sto šest