Hlavní obsah

běžet

Nedokonavé sloveso

  1. (utíkat) correreBěžel na autobus.È corso a prendere l'autobus.
  2. (závodit) correre, s kým gareggiare, competere con qběžet závodprendere parte alla corsa
  3. hovor.(jít vůbec) andarehovor.(pryč) andare via, andarseneBěž pryč!Vai via!Běžte se na to podívat.Andate a vederlo.Běž pro pomoc!Vai a cercare aiuto!
  4. (fungovat) funzionare, andare, lavorare
  5. (o čase) (s)correre(míjet ap.) passare
  6. (promítat se) passare(v kině) essere proiettato/-a(v televizi) essere trasmesso/-a

Vyskytuje se v

naprázdno: běžet naprázdno motorgirare a vuoto

volnoběh: běžet na volnoběhotáčky motoru andare al minimo, naprázdno girare a vuoto, na neutrál andare in folle

: Oč běží?Di che cosa si tratta?

vítr: běžet s větrem o závodcorrere come il vento

correre: běžet, i přen. běhat, pálit za kým, nadbíhat komucorrere dietro a q

girare: běžet naprázdno motorgirare a vuoto

minimo: běžet na volnoběhgirare al minimo

trotto: běžet klusemcorrere al trotto

appresso: Pes běžel za ním.Il cane gli trottava appresso.

dabbasso: Běž dolů.Scendi dabbasso.

loro: Běž k nim!Vai da loro!

procedere: Všechno běží podle předpokladu.Tutto procede come previsto.

gamba: běžet o sto šestcorrere a gambe levate

běžet: Běžel na autobus.È corso a prendere l'autobus.