Hlavní obsah

correre

Intranzitivní sloveso

 1. běžet, běhat, utíkat, pádit, mazatCorre troppo.Je moc rychlej.Il tempo corre.Čas letí.correre avanti e indietropobíhat sem a tamcorrere dietro a qběžet, i přen. běhat, pálit za kým, nadbíhat komucorrere dietro al successojít za úspěchem cílevědomě
 2. jet, uhánět, řítit se auto ap.Quando guida corre troppo.Jezdí hrozně rychle.
 3. spěchat, pospíchat, mít naspěchNon correre!Pomalu!, Nespěchej tolik!
 4. závodit, jet závod
 5. téct, proudit, plynout řeka
 6. dove vést kam/kudy, táhnout se, rozprostírat se horský masiv ap.Il sentiero correva sopra ...Stezka vedla nad ...
 7. platit být v platnosti, být v oběhu mince ap.Correva l'anno...Psal se rok...Mi corre l'obbligo ...Je mou povinností ...Corre l'uso ...Je zvykem ..., Panuje zvyk ...
 8. kolovat, šířit se zpráva, fámy ap.Corre voce che...Jdou zvěsti, že..., Povídá se, že...

Tranzitivní sloveso

 1. qc proběhnout, projít, projet čím, po čemcorrere il mondosjezdit/procestovat svět
 2. qc jet co, účastnit se čeho závodu ap.Ha corso il Giro d'Italia.Absolvoval Giro d'Italia.
 3. qc podstoupit, podstupovat cocorrere un rischioriskovat, podstoupit rizikocorrere pericolobýt v nebezpečí

Vyskytuje se v

corrente: corrente (elettrica)(elektrický) proud, hovor. elektřina

presa: presa (di corrente)(elektrická) zásuvka

acqua: acqua correntetekoucí voda

addestramento: corso di addestramentovýcvikový kurz

alternato: corrente alternatastřídavý proud

approfondimento: corso di approfondimentozdokonalovací kurz

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

armamento: corsa agli armamentizávody ve zbrojení

automobile: automobile da corsazávodní auto

automobilistico: corse automobilisticheautomobilové závody

avanzato: corso avanzatokurz pro pokročilé

avviamento: corsi di avviamento professionalezaškolovací kurzy

bicicletta: bicicletta da corsazávodní kolo

biglietto: biglietto di corsa semplicejednosměrná jízdenka

campestre: corsa campestrepřespolní běh

cavallo: cavallo da corsa/selladostihový/jezdecký kůň

celere: corso celererychlokurz

complementare: corsi complementari di qcdoplňkové kurzy čeho

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

corsa: corsa campestrepřespolní běh

corso: nel corso di qcv průběhu čeho

da: cavallo da corsadostihový kůň

darsi: darsi a corrererozběhnout se

di: uscire di corsavyběhnout (ven)

elettrico: corrente elettricaelektrický proud

fantasia: dare libero corso alla fantasiapopustit uzdu fantazii dát volnou ruku

golfo: Corrente del GolfoGolfský proud

intensivo: corso intensivo d'ingleseintenzivní kurz angličtiny

interruzione: interruzione di corrente (elettrica)přerušení dodávky elektřiny

lavoro: lavori in corsopráce na silnici

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

marea: corrente di mareaslapový proud

opinione: opinione corrente/prevalenteběžný/převládající názor

orientamento: sport corsa di orientamentoorientační běh

partitore: partitore di correnteproudový dělič

principiante: corso per principiantikurs pro začátečníky

qualificazione: corsi di qualificazione professionalekurzy profesní způsobilosti

ripasso: corso di ripassoopakovací kurs

rischio: correre il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čeho

specializzazione: corsi di specializzazionenástavbové kurzy

tappa: corsa a tappeetapový závod

trotto: correre al trottoběžet klusem

vettura: vetture da corsazávodní vozy

giro: una corsa di tre girizávod na tři kola

lungo: lungo il corso dei secolipo staletí

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

qua: correre di qua e di làpobíhat sem a tam

staccare: Ci hanno staccato la corrente.Odpojili nám proud. elektřinu

voce: Corre voce che ...Kolují zvěsti, že ..., Povídá se, že ...

gamba: correre a gambe levateběžet o sto šest

libero: dare libero corso a qc(po)nechat čemu volný průběh

seguire: seguire la correntejít s proudem dělat co ostatní

terra: Ci corre quanto dal cielo alla terra.To je nebe a dudy. velký rozdíl