Hlavní obsah

voce

Podstatné jméno ženské

  1. i přen.hlas zvuk, schopnostad alta/a bassa vocenahlas/potichu mluvita gran voce(velice) nahlas řvát ap.a (viva) voceústně zkoušet ap.con/a voce grossadůrazně, zvýšeným hlasem výhružně ap.cambiare/mutare la vocemutovat v pubertě ap.perdere la voceztratit hlas, přen. nebýt schopen slovarifare la voce a qnapodobovat hlas, imitovat kohocoro di voci bianchedětský sbor
  2. zvěst(i), zpráva kolujícíCorre voce che ...Kolují zvěsti, že ..., Povídá se, že ...passare la voceposlat to dál informaci ap., šířit zprávu
  3. mínění, názor hl. vyjádřenývoce pubblicaveřejné mínění
  4. slovo, výraz
  5. heslo ve slovníku
  6. vidvoce attiva/passivačinný/trpný rod

Vyskytuje se v

abbassamento: abbassamento di voceztišení hlasu, klesnutí hlasu

abbassare: abbassare la voce/radioztišit hlas/rádio

ad: ad alta vocenahlas, hlasitě

allenare: allenare la vocetrénovat (si) hlas

alto: parlare ad alta vocemluvit nahlas

alzare: alzare la vocezvýšit hlas

appoggiare: appoggiare la vocezvýšit hlas

calcare: calcare la vocezvýšit hlas, zdůraznit

caldo: voce caldahřejivý hlas

celestiale: voce celestialebožský hlas zpěváka ap.

contrabbasso: voce di contrabbassovelmi hluboký hlas

coro: coro di voci bianchedětský sbor

corridoio: voci di corridoioinformace z kuloárů

dare: dare una voce a qzavolat komu

duro: voce duradrsný hlas

esteso: voce estesahlas s velkým rozsahem

fermo: voce fermapevný hlas

fesso: voce fessanakřáplý/chraplavý hlas

filo: con filo di voceslabým hlasem

fuoricampo: voce fuoricampovoice(-)over

parlare: parlare a voce alta/bassamluvit nahlas/potichu

passare: passare la parola/vocepředat/dát slovo

passivo: voce passivatrpný rod

perdere: perdere le forze/la voceztrácet síly/hlas

pieno: a piena voce(pořádně) nahlas, z plna hrdla

popolo: voce di popolohlas lidu

portata: a portata di vocena doslech

potente: voce potentesilný hlas

rinvio: voce di rinvioodkazové heslo ve slovníku

rispondere: rispondere a voce/per iscrittoodpovědět ústně/písemně

schiarirsi: schiarirsi la voceodkašlat si před projevem ap.

stridulo: voce stridulaječivý/pisklavý hlas

testa: mus. voce di testahlavový tón

tre: a tre vocitrojhlasý

tremante: voce tremanteroztřesený hlas

basso: Parla a voce bassa.Mluví potichu.

correre: Corre voce che...Jdou zvěsti, že..., Povídá se, že...

da: Ti ho riconosciuto dalla voce.Poznal jsem tě po hlase.

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

circolare: Circolano voci ...Kolují zvěsti ..., Povídá se ...

disteso: a voce distesaz plna hrdla

hlas: a bassa vocetichým hlasem říct

polohlas: a mezza vocepolohlasem

potichu: parlare a bassa voce, parlare sottovocemluvit potichu

přečíst (si): leggere qc ad alta vocepřečíst co nahlas

rod: voce attiva/passivačinný/trpný rod

roztřesený: voce tremante/tremolanteroztřesený hlas

tiše: parlare a voce bassa, parlare sottovocemluvit tiše

tlumený: a mezza vocetlumeným hlasem

tradovat se: říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...Traduje se, že ...

trpný: voce passivatrpný rod

vyřvat: sgolarsi, perdere la voce urlandovyřvat si hlas(ivky)

fáma: Corre voce che ...Kolují/Jdou fámy, že ...

hlasitě: Parli/Parla a voce più alta!Mluvte/Mluv hlasitěji!

kolovat: Corre voce che...Kolují zvěsti, že...

mutovat: Sta cambiando la voce.Mutuje.

nahlas: Può parlare a voce più alta?Můžete mluvit víc nahlas?

po: La riconosco dalla voce.Poznám ji po hlase.

povídat: Corre voce che..., Dicono che...Povídá se, že...

proslýchat se: Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...Proslýchá se, že...

přiškrcený: con la voce strozzatapřiškrceným hlasem

rozechvělý: dire qc con voce tremulaříct co rozechvělým hlasem

tichý: a voce bassatichým hlasem potichu

mluvit: Non ho voce in capitolo.Do toho já nemohu mluvit. nemohu rozhodovat ap.

slovo: non avere voce in capitolonemít žádné slovo nemoci do toho mluvit

zvěst: Si dice in giro che ..., Corre voce che ..., Circolano delle voci secondo cui ...Kolují zvěsti, že ...

voce: ad alta/a bassa vocenahlas/potichu mluvit