Hlavní obsah

voce

Podstatné jméno ženské

  1. i přen.hlas zvuk, schopnostad alta/a bassa vocenahlas/potichu mluvita gran voce(velice) nahlas řvát ap.a (viva) voceústně zkoušet ap.con/a voce grossadůrazně, zvýšeným hlasem výhružně ap.cambiare/mutare la vocemutovat v pubertě ap.perdere la voceztratit hlas, přen. nebýt schopen slovarifare la voce a qnapodobovat hlas, imitovat kohocoro di voci bianchedětský sbor
  2. zvěst(i), zpráva kolujícíCorre voce che ...Kolují zvěsti, že ..., Povídá se, že ...passare la voceposlat to dál informaci ap., šířit zprávu
  3. mínění, názor hl. vyjádřenývoce pubblicaveřejné mínění
  4. slovo, výraz
  5. heslo ve slovníku
  6. vidvoce attiva/passivačinný/trpný rod

Vyskytuje se v

abbassamento: abbassamento di voceztišení hlasu, klesnutí hlasu

abbassare: abbassare la voce/radioztišit hlas/rádio

ad: ad alta vocenahlas, hlasitě

allenare: allenare la vocetrénovat (si) hlas

alto: parlare ad alta vocemluvit nahlas

alzare: alzare la vocezvýšit hlas

appoggiare: appoggiare la vocezvýšit hlas

calcare: calcare la vocezvýšit hlas, zdůraznit

caldo: voce caldahřejivý hlas

celestiale: voce celestialebožský hlas zpěváka ap.

contrabbasso: voce di contrabbassovelmi hluboký hlas

coro: coro di voci bianchedětský sbor

corridoio: voci di corridoioinformace z kuloárů

dare: dare una voce a qzavolat komu

duro: voce duradrsný hlas

esteso: voce estesahlas s velkým rozsahem

fermo: voce fermapevný hlas

fesso: voce fessanakřáplý/chraplavý hlas

filo: con filo di voceslabým hlasem

fuoricampo: voce fuoricampovoice(-)over

parlare: parlare a voce alta/bassamluvit nahlas/potichu

passare: passare la parola/vocepředat/dát slovo

passivo: voce passivatrpný rod

perdere: perdere le forze/la voceztrácet síly/hlas

pieno: a piena voce(pořádně) nahlas, z plna hrdla

popolo: voce di popolohlas lidu

portata: a portata di vocena doslech

potente: voce potentesilný hlas

rinvio: voce di rinvioodkazové heslo ve slovníku

rispondere: rispondere a voce/per iscrittoodpovědět ústně/písemně

schiarirsi: schiarirsi la voceodkašlat si před projevem ap.

stridulo: voce stridulaječivý/pisklavý hlas

testa: mus. voce di testahlavový tón

tre: a tre vocitrojhlasý

tremante: voce tremanteroztřesený hlas

basso: Parla a voce bassa.Mluví potichu.

correre: Corre voce che...Jdou zvěsti, že..., Povídá se, že...

da: Ti ho riconosciuto dalla voce.Poznal jsem tě po hlase.

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

circolare: Circolano voci ...Kolují zvěsti ..., Povídá se ...

disteso: a voce distesaz plna hrdla

hlas: tichým hlasem řícta bassa voce

hlas: zvýšit hlasalzare la voce

polohlas: polohlasema mezza voce

potichu: mluvit potichuparlare a bassa voce, parlare sottovoce

přečíst (si): přečíst co nahlasleggere qc ad alta voce

rod: činný/trpný rodvoce attiva/passiva

roztřesený: roztřesený hlasvoce tremante/tremolante

tiše: mluvit tišeparlare a voce bassa, parlare sottovoce

tlumený: tlumeným hlasema mezza voce

trpný: trpný rodforma/voce passiva

vyřvat: vyřvat si hlas(ivky)sgolarsi, perdere la voce urlando

fáma: Kolují/Jdou fámy, že ...Corre voce che ...

hlasitě: Mluvte/Mluv hlasitěji!Parli/Parla a voce più alta!

kolovat: Kolují zvěsti, že...Corre voce che...

mutovat: Mutuje.Sta cambiando la voce.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Può parlare a voce più alta?

po: Poznám ji po hlase.La riconosco dalla voce.

povídat: Povídá se, že...Corre voce che..., Dicono che...

proslýchat se: Proslýchá se, že...Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...

přiškrcený: přiškrceným hlasemcon la voce strozzata

rozechvělý: říct co rozechvělým hlasemdire qc con voce tremula

tichý: tichým hlasem potichua voce bassa

mluvit: Do toho já nemohu mluvit. nemohu rozhodovat ap.Non ho voce in capitolo.

slovo: nemít žádné slovo nemoci do toho mluvitnon avere voce in capitolo

zvěst: Kolují zvěsti, že ...Si dice in giro che ..., Corre voce che ...