Hlavní obsah

disteso

Vyskytuje se v

disteso: stare/essere distesoležet, být natažený

distesa: Le campane suonavano a distesa.Zvony se hlasitě vyzváněly.

ležet: Era disteso per terra.Ležel na zemi.

distendere: distendere le gambe/braccianatáhnout nohy/ruce