Hlavní obsah

pieno

Přídavné jméno

  1. plný, naplněný lidmi ap.un pub pienoplná hospodapieno zeppopřeplněný, natřískanýpieno fino all'orlopo kraj naplněnýgomma pienaplná pneumatika
  2. di qc plný čeho chyb ap., překypující čímÈ pieno di debiti.Je zadlužený až po uši.una giornata pienanabitý denpieno di erroriplný chybpieno di vitaenergický, plný životapieno di soldizazobaný, prachatý, v balíku
  3. plný, sytý, nasycený jídlemMi sento pieno.Jsem plnej.a stomaco pienopo jídle prášky ap.essere pieno di qcmít plné zuby, mít dost čeho
  4. úplný, celýluna pienaúplněk
  5. plný postava, buclatýpetto pienoplné poprsígote pienebuclaté tváře
  6. plný, intenzivníin pienoúplně, kompletnělavorare a tempo pienopracovat na plný úvazekin pieno invernouprostřed zimyin pieno medievov hlubokém středověkunella piena gioventùv rozpuku mládíin piena sinceritànaprosto upřímněa piena velocitàplnou rychlostíin pieno giornoza bílého dnea piena voce(pořádně) nahlas, z plna hrdla

Podstatné jméno mužské

  1. (ú)plná část stavby ap.
  2. vrchol, vrcholná fáze, nejvyšší stupeňnel pieno delle forzena vrcholu silnel pieno dell'invernouprostřed zimy
  3. plná nádrž ap.Il pieno, per favore.Plnou, prosím.fare il pienonatankovat plnou (nádrž)
  4. plno, nával lidíFa sempre il pieno.Je (tam) pořád plno.fare il pienobýt plný/vyprodaný divadlo ap.

Vyskytuje se v

avventura: vita piena d'avventureživot plný dobrodružství

benzina: fare il pieno di benzinanatankovat plnou (nádrž)

brio: È piena di brio.Má jiskru., Je plná života.

coglione: vulg. avere i coglioni pieni di q/qcmít koho/čeho plný zuby/koule

colpire: essere colpito in pienodostat plný zásah

complesso: essere pieno di complessibýt zakomplexovaný

consapevolezza: fare qc con piena consapevolezzadělat co zcela vědomě

formula: assolvere con formula pienaplně zprostit obžaloby

giorno: in pieno giornoza bílého dne

grana: essere pieno di granabýt boháč, mít plno prachů

lisca: pesce pieno di lischeryba plná kostí

luna: luna pienaúplněk

movimento: una città piena di movimentorušné město

orlo: bicchiere pieno fino all'orlopo okraj plná sklenice

piena: un fiume in pienarozvodněná řeka

piena: přen. la piena dei sentimentipříval citů

polmone: respirare a pieni polmonidýchat zhluboka

punto: punto pienosaténový steh

regime: a pieno regimenaplno jet ap.

risorsa: pieno di risorsenápaditý, vynalézavý člověk

stomaco: a stomaco pienos plným žaludkem

tempo: tempo pieno/parziale(práce na) plný/částečný úvazek

titolo: a pieno titolozcela právem/po právu

traversia: una vita piena di traversiestrastiplný život

voto: a pieni votis plným počtem bodů absolvovat vysokou školu

orgoglio: È pieno di orgoglio.Je velmi namyšlený.

piega: pieno di pieghepomačkaný

borsa: avere la borsa piena/vuotabýt při penězích/bez peněz

entrare: entrare nel pieno delle cosedostat se do toho/tempa do rozběhnuté činnosti

gola: a piena golaz plna hrdla, naplno zařvat

gola: Sono pieno fino alla gola.Mám (toho) dost., Už mi to leze krkem.

mano: a piene maniplnými hrstmi

polmone: gridare a pieni polmonikřičet z plných plic

: essere pieno di sébýt (hrozně) namyšlený, moc si o sobě myslet

zeppo: È pieno zeppo.Není tam k hnutí.

bleskový: blesková povodeňpiena improvvisa

na: na plný výkona piena potenza

na: práce na plný úvazeklavoro a tempo pieno

nádrž: natankovat/vzít plnou nádržfare il pieno

otrávený: být už otrávený z čehoessere stufo, avere le tasche piene di qc

plný: plný nosnaso pieno/tappato

plný: plný až po okraj nádoba ap.pieno fino all'orlo

plný: plný životapieno di vita, vivace, vitale

plný: na plný úvazek pracovat ap.a tempo pieno, full time

polní: i přen. v plné polní výstrojiin pieno assetto

povodeň: blesková povodeňpiena improvvisa

proud: být v plném proudu činnost ap.essere in pieno corso

pusa: mluvit s plnou pusouparlare con la bocca piena

úplněk: za úplňkunella luna piena

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

úvazek: práce na plný/částečný úvazeklavoro a tempo pieno/parziale

všechen, všechna, všechno: ve vší tichostiin pieno silenzio

zbroj: v plné zbrojiin piena armatura

energie: Je plný energie.È pieno di energia.

hvězda: obloha plná hvězdcielo pieno di stelle

nabitý: Mám nabitý program.Ho una giornata piena., Ho moltissimo da fare.

napálit: Napálil v plné rychlosti do sloupu.Ha sbattuto in piena velocità contro un palo.

natankovat: Natankoval jsem plnou (nádrž).Ho fatto il pieno.

obsypaný: Strom byl obsypaný hruškami.L'albero era pieno di pere.

plný: plný lidípieno di gente, nacpaný affollato

pracovat: Stroj pracuje na plný výkon.La macchina opera a piena potenza.

přepadnout: Přepadli ji za bílého dne.L'hanno assalita in pieno giorno.

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

samý: Nohy měl samou jizvu.Aveva le gambe piene di cicatrici., Aveva le gambe tutto una cicatrice.

sežrat: Pes sežral plnou misku.Il cane ha mangiato una scodella piena.

šetřit: Nešetřil chválou na...Era pieno di lodi per ..., Non risparmiava (le) lodi a ...

zavraždit: Byl zavražděn za bílého dne.È stato assassinato in pieno giorno.

zodpovědnost: nést (plnou) zodpovědnost za coavere (piena) responsabilità per qc

zpola: jen zpola plnýsolo mezzo pieno

bílý: za bílého dnein pieno giorno

lézt: Už nám to leze krkem!Ne abbiamo piene le tasche!

plíce: křičet z plných plicgridare a pieni polmoni

prasknutí: plný k prasknutípieno da scoppiare

šev: praskat ve švech být plnýessere pieno zeppo

válet se: válet se v penězíchessere ricco sfondato, essere pieno di soldi