Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (zaplněný) čeho pieno/-a di qcplný lidípieno di gente, (nacpaný) affollatodopr. plná čára na silnicistriscia f continuaplný nosnaso m pieno/tappatoplný až po okraj nádoba ap.pieno fino all'orloplný životapieno di vita, vivace, vitale
  2. (úplný, naprostý) pieno/-a, completo/-a, intero/-aplné jízdné/vstupnétariffa f interana plný úvazek pracovat ap.a tempo pieno, full timepráv. plná mocprocura fv plném znění(in versione) integrale
  3. (postava ap.) corpulento/-a, robusto/-a

Vyskytuje se v

pecka: na plný peckynaplno a tutto volume

čára: plná/přerušovaná čáralinea continua/tratteggiata

moc: práv. plná mocprocura

na: na plný výkona piena potenza

na: práce na plný úvazeklavoro a tempo pieno

nádrž: natankovat/vzít plnou nádržfare il pieno

nasazení: s nasazením všech (svých) sil, s plným nasazenímcon tutte le (sue) forze

obrátka: jet na plné obrátky o rychlostiandare a tutta velocità

obžaloba: zprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahuprosciogliere/assolvere q da tutte le accuse

penze: plná penze hotelová ap.pensione completa

plyn: na plný plyni přen. a tutto gas

polní: i přen. v plné polní výstrojiin pieno assetto

právem: plným právem udělat cofare qc di tutto diritto

proud: být v plném proudu činnost ap.essere in pieno corso

pusa: mluvit s plnou pusouparlare con la bocca piena

rozsah: v plném rozsahuinteramente

rychlost: velkou/plnou rychlostía grande/tutta velocità

udělit: udělit plnou moc komuconferire una procura a q

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

úvazek: práce na plný/částečný úvazeklavoro a tempo pieno/parziale

zbroj: v plné zbrojiin piena armatura

energie: Je plný energie.È pieno di energia.

hvězda: obloha plná hvězdcielo pieno di stelle

mít: Už toho mám plné zuby.Ne ho fin sopra i capelli., Ne sono stufo.

napálit: Napálil v plné rychlosti do sloupu.Ha sbattuto in piena velocità contro un palo.

natankovat: Natankoval jsem plnou (nádrž).Ho fatto il pieno.

plnit: Neplní své úkoly.Non adempie i suoi compiti.

pracovat: Stroj pracuje na plný výkon.La macchina opera a piena potenza.

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

sežrat: Pes sežral plnou misku.Il cane ha mangiato una scodella piena.

zodpovědnost: nést (plnou) zodpovědnost za coavere (piena) responsabilità per qc

zpola: jen zpola plnýsolo mezzo pieno

plíce: křičet z plných plicgridare a pieni polmoni

prasknutí: plný k prasknutípieno da scoppiare

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehoessere stanco/stufo di q/qc, averne abbastanza di qc