Hlavní obsah

contro

Předložka

  1. contro (di) q/qc proti komu/čemu bojovat, pojistit se ap.s předložkou di se váže s osobními zájmenydi contro qc(na)proti čemu přes ulici ap.per controzatímco, naopak, proti tomunavigare contro correnteplout proti proudu
  2. qc před čím chránit se ap.
  3. contro (a) qc o co opřít se ap., do čeho narazit ap., na koho/co namířit, střílet ap.Si appoggiò contro il muro.Opřel se o zeď.

Příslovce

Podstatné jméno mužské neměnné

  • (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

Vyskytuje se v

militare: militare a favore di/controq mluvit/hrát/působit ve prospěch koho/proti komu

accanirsi: accanirsi contro qpustit se do koho, napadnout koho

assicurazione: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

corrente: contro correntei přen. proti proudu

crimine: dir. crimine contro l'umanitàzločin proti lidskosti

decenza: contro la pubblica decenzaproti dobrým mravům

dichiararsi: dichiararsi contro/a favorevyslovit se proti/pro

dimostrazione: dimostrazione contro la guerraprotiválečná demonstrace

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

infortunio: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

lotta: lotta contro il cancroboj proti rakovině

manifestazione: manifestazione per la pace/contro il governodemonstrace za mír/proti vládě

natura: contro naturaproti přírodě, nepřirozeně

noi: contro di noiproti nám

patrimonio: dir. delitto contro il patrimoniomajetkový delikt

pidocchio: shampoo contro i pidocchišampon proti vším

premunirsi: premunirsi contro l'influenzachránit se proti chřipce

pro: ponderare il pro e il controzvažovat pro a proti

scommettere: scommettere cento contro unovsadit sto ku jedné

sentenza: appellarsi contro una sentenzaodvolat se proti rozsudku

unirsi: unirsi contro q/qcspojit se proti komu/čemu

valutare: valutare il pro e il controzvážit pro a proti

vento: contro il ventoproti větru

voglia: contro voglianerad, neochotně, proti své vůli

allearsi: přen. Vi siete alleati contro di me.Spojili/Spolčili jste se proti mně.

assicurare: Ho assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.

ponderare: ponderare i pro e i controzvážit pro a proti

pro: Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?

protestare: Protestano contro il governo.Protestují proti vládě.

strofinarsi: Il gatto si strofina contro le mie gambe.Kočka se otírá o moje nohy.

mulino: combattere contro i mulini a ventobojovat s větrnými mlýny vést předem prohraný boj

muro: È come urtare contro il muro.Je to jako by hrách na stěnu házel.

picchiare: picchiare la testa contro il muromlátit hlavou o zeď

voltare: voltare le armi contro qnamířit zbraně proti komu

voltarsi: voltarsi contro qobrátit se proti komu příteli ap.

minus: zvážit plusy a minusyvalutare i pro e i contro, valutare i vantaggi e gli svantaggi

nevýhoda: výhody a nevýhodyi vantaggi e gli svantaggi, pro a proti i pro e i contro

obžaloba: vznést obžalobu proti komumuovere un'accusa contro q, incriminare q per qc

pojištění: pojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

proti: proti prouducontro corrente

proti: svědčit proti komudichiarare contro q

proti: mít něco proti komuavere qualcosa contro q

proti: zločiny proti lidskosticrimini contro l'umanità

proti: proti příroděcontro natura

přednost: přednosti a slabinypunti forti e punti deboli, výhody a nevýhody vantaggi e svantaggi, pro a proti i pro e i contro

přepěťový: přepěťová ochranaprotezione contro sovratensione

s, se: zápasit s kýmlottare contro q

úrazový: úrazové pojištěníassicurazione contro gli infortuni

vítr: proti větrucontro il vento

výhoda: výhody i nevýhodyi pro e i contro

vymykat se: vymykat se chápáníessere contro (ogni) logica

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

demonstrovat: Zaměstnanci demonstrují proti ...I dipendenti manifestano contro ...

mířit: Mířil na mě pistolí.Mi puntava la pistola contro.

najet: Najel do zdi.È andato a sbattere contro il muro.

napálit: Napálil v plné rychlosti do sloupu.Ha sbattuto in piena velocità contro un palo.

narazit: Narazil jsem hlavou do zdi.Ho urtato la testa contro il muro.

narazit: Narazili autem do pilíře.Hanno sbattuto con la macchina contro un pilastro.

němu: Nic proti němu nemám.Non ho niente contro di lui.

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

pojistit: pojistit auto proti krádežiassicurare l'auto contro il furto

poštvat: Poštvala je proti sobě.Li ha istigati l'uno contro l'altro.

proti: Itálie bude hrát proti Rusku.L'Italia giocherà contro la Russia.

proti: Jsem proti...Sono contro...

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

proti: Nemám nic proti...Non ho niente contro di...

přitisknout: Přitisknul protivníka na zeď.Ha spinto l'avversario contro il muro.

uhodit se: Uhodil se hlavou o...Ha (s)battuto la testa contro...

vůči: Nejsi vůči němu zaujatý?Non sei prevenuto contro di lui?

zakročit: Policie násilně zakročila proti demonstrantům.La polizia è intervenuta con forza contro i manifestanti.

zátah: udělat protidrogový zátahfare una retata contro narcotrafficanti

zápor: klady a zápory čehoi pro e i contro di qc