Hlavní obsah

contro

Předložka

  1. contro (di) q/qc proti komu/čemu bojovat, pojistit se ap.s předložkou di se váže s osobními zájmenydi contro qc(na)proti čemu přes ulici ap.per controzatímco, naopak, proti tomunavigare contro correnteplout proti proudu
  2. qc před čím chránit se ap.
  3. contro (a) qc o co opřít se ap., do čeho narazit ap., na koho/co namířit, střílet ap.Si appoggiò contro il muro.Opřel se o zeď.

Příslovce

Podstatné jméno mužské neměnné

  • (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

Vyskytuje se v

militare: militare a favore di/controq mluvit/hrát/působit ve prospěch koho/proti komu

accanirsi: accanirsi contro qpustit se do koho, napadnout koho

assicurazione: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

corrente: contro correntei přen. proti proudu

crimine: dir. crimine contro l'umanitàzločin proti lidskosti

decenza: contro la pubblica decenzaproti dobrým mravům

dichiararsi: dichiararsi contro/a favorevyslovit se proti/pro

dimostrazione: dimostrazione contro la guerraprotiválečná demonstrace

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

infortunio: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

lotta: lotta contro il cancroboj proti rakovině

manifestazione: manifestazione per la pace/contro il governodemonstrace za mír/proti vládě

natura: contro naturaproti přírodě, nepřirozeně

noi: contro di noiproti nám

patrimonio: dir. delitto contro il patrimoniomajetkový delikt

pidocchio: shampoo contro i pidocchišampon proti vším

premunirsi: premunirsi contro l'influenzachránit se proti chřipce

pro: ponderare il pro e il controzvažovat pro a proti

scommettere: scommettere cento contro unovsadit sto ku jedné

sentenza: appellarsi contro una sentenzaodvolat se proti rozsudku

unirsi: unirsi contro q/qcspojit se proti komu/čemu

valutare: valutare il pro e il controzvážit pro a proti

vento: contro il ventoproti větru

voglia: contro voglianerad, neochotně, proti své vůli

allearsi: přen. Vi siete alleati contro di me.Spojili/Spolčili jste se proti mně.

assicurare: Ho assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.

ponderare: ponderare i pro e i controzvážit pro a proti

protestare: Protestano contro il governo.Protestují proti vládě.

strofinarsi: Il gatto si strofina contro le mie gambe.Kočka se otírá o moje nohy.

mulino: combattere contro i mulini a ventobojovat s větrnými mlýny vést předem prohraný boj

muro: È come urtare contro il muro.Je to jako by hrách na stěnu házel.

picchiare: picchiare la testa contro il muromlátit hlavou o zeď

voltare: voltare le armi contro qnamířit zbraně proti komu

voltarsi: voltarsi contro qobrátit se proti komu příteli ap.

minus: valutare i pro e i contro, valutare i vantaggi e gli svantaggizvážit plusy a minusy

nevýhoda: i vantaggi e gli svantaggi, pro a proti i pro e i controvýhody a nevýhody

obžaloba: muovere un'accusa contro q, incriminare q per qcvznést obžalobu proti komu

pojištění: assicurazione contro il furto/incendiopojištění proti krádeži/požáru

proti: contro correnteproti proudu

přednost: punti forti e punti deboli, výhody a nevýhody vantaggi e svantaggi, pro a proti i pro e i contropřednosti a slabiny

přepěťový: protezione contro sovratensionepřepěťová ochrana

s, se: lottare contro qzápasit s kým

úrazový: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

vítr: contro il ventoproti větru

výhoda: i pro e i controvýhody i nevýhody

vymykat se: essere contro (ogni) logicavymykat se chápání

být: Sei contro te stesso.Jsi sám proti sobě.

demonstrovat: I dipendenti manifestano contro ...Zaměstnanci demonstrují proti ...

mířit: Mi puntava la pistola contro.Mířil na mě pistolí.

najet: È andato a sbattere contro il muro.Najel do zdi.

napálit: Ha sbattuto in piena velocità contro un palo.Napálil v plné rychlosti do sloupu.

narazit: Ho urtato la testa contro il muro.Narazil jsem hlavou do zdi.

němu: Non ho niente contro di lui.Nic proti němu nemám.

o: Il gatto mi si strofinava contro il piede.Kočka se mi třela o nohu.

pojistit: assicurare la casa contro le calamità naturalipojistit dům proti přírodním kalamitám

poštvat: Li ha istigati l'uno contro l'altro.Poštvala je proti sobě.

přitisknout: Ha spinto l'avversario contro il muro.Přitisknul protivníka na zeď.

uhodit se: Ha (s)battuto la testa contro...Uhodil se hlavou o...

vůči: Non sei prevenuto contro di lui?Nejsi vůči němu zaujatý?

zakročit: La polizia è intervenuta con forza contro i manifestanti.Policie násilně zakročila proti demonstrantům.

zátah: fare una retata contro narcotrafficantiudělat protidrogový zátah

zápor: i pro e i contro di qcklady a zápory čeho

contro: contro (di)q/qc proti komu/čemu bojovat, pojistit se ap.