Hlavní obsah

voltare

Vyskytuje se v

schifo: volta a schifoobrácená klenba

altro: un'altra volta(někdy) jindy

ancora: ancora una voltaještě jednou

calcagno: mostrare/voltare le calcagna a qukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komu

centesimo: per la centesima voltaposté

che: ogni volta chepokaždé, když ...

chiave: arch. chiave di voltavrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstata

crociera: volta a crocierakřížová klenba

ennesimo: per l'ennesima voltapo x-té, po n-té

magari: magari un'altra voltasnad jindy

ogni: ogni voltapokaždé, vždy

prossimo: la prossima voltapříště

qualche: qualche voltaněkdy, jednou v budoucnu

solo: una volta solajen jednou/jedinkrát

uno: una voltajednou, jedenkrát

vela: volta a velasférická klenba

volta: una voltajednou, kdysi v minulosti

voltare: voltare l'angolozahnout za roh

volto: essere triste in voltomít smutný výraz

arare: volto arato di rughevrásčitá tvář

atteggiare: Atteggiò il volto a compassione.Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

prima: La prossima volta che vieni, telefonami prima.Až příště přijedeš, brnkni mi předem.

stesso: Non è più lo stesso di una volta.Už není jako dřív.

cento: una (volta) su centoskoro nikdy

essere: C'era una volta ...Byl jednou (jeden) ...

oscurarsi: oscurarsi in voltozamračit se, zakabonit se v obličeji

rischiarare: Si è rischiarato in volto.Jeho tvář se rozjasnila.

schiena: voltare/girare la schiena a qobrátit se zády ke komu

spalla: voltare le spalle a qobrátit se zády ke komu opustit, zradit ap.

ani: nemmeno una voltaani jednou

dva, dvě: due per voltapo dvou dva naráz

jednou: ancora una voltaještě jednou

když: una volta ...když už ...

klenba: la volta celestenebeská klenba

naposled: Quando l'hai visto l'ultima volta?Kdys ho viděl naposled?

několikátý: per l'ennesima voltapo několikáté

poprvé: È qui per la prima volta?Jste tady poprvé?

pro: per questa voltapro tentokrát

provždy: una volta per tutte/semprejednou provždy

příště: La prossima volta che la incontri ...Až ji potkáš příště ...

ročně: una volta all'annojednou ročně

třetí: per la terza voltapo třetí

život: una volta per la vitajednou za život

jeden, jedna, jedno: uno alla volta, uno per voltajeden po druhém, po jednom

kdykoli: Ogni volta che ci vado ...Kdykoli tam přijdu ...

kdysi: Una volta me ne ha parlato.Kdysi mi o tom vyprávěl.

končit: Ogni volta finisce così.Takhle to končí vždycky.

někdy: Hai visto qualche volta qualcosa di simile?Viděl jsi už někdy něco takového?

odbočit: All'incrocio voltate a destra.Na křižovatce odbočte vpravo.

po: tre alla voltapo třech zaráz

prvně: È qui per la prima volta?Jste tady prvně?

přeskočit: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

stý: per la centesima voltapo sté

téct: Gli scorrevano le lacrime in volto.Po tváři mu tekly slzy.

ukázat se: Fatti vivo qualche volta!Ukaž se někdy!

vědět: Fatti vivo qualche volta!Dej o sobě někdy vědět!

vždy: Ogni volta quando l'incontro, ...Vždy, když ho potkám ...

rupnout: È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.hovor. Ruplo mu v bedně.

spatřit: vedere (per la prima volta) la lucespatřit světlo světa

třetice: la terza volta è quella buonado třetice všeho dobrého

všechen, všechna, všechno: la terza è la volta buonado třetice všeho dobrého

záda: voltare le spalle a qobrátit se ke komu zády, ukázat komu záda

millesimo: la millesima voltapo tisící velký počet opakování