Hlavní obsah

voltare

Vyskytuje se v

millesimo: la millesima voltapo tisící velký počet opakování

schifo: volta a schifoobrácená klenba

altro: un'altra volta(někdy) jindy

ancora: ancora una voltaještě jednou

calcagno: mostrare/voltare le calcagna a qukázat záda/paty, utéct, zdrhnout komu

centesimo: per la centesima voltaposté

che: ogni volta chepokaždé, když ...

che: una volta chejakmile (jednou), když už

chiave: arch. chiave di voltavrcholový klenák, přen. základ, jádro, podstata

crociera: volta a crocierakřížová klenba

ennesimo: per l'ennesima voltapo x-té, po n-té

magari: magari un'altra voltasnad jindy

ogni: ogni voltapokaždé, vždy

prossimo: la prossima voltapříště

qualche: qualche voltaněkdy, jednou v budoucnu

solo: una volta solajen jednou/jedinkrát

uno: una voltajednou, jedenkrát

vela: volta a velasférická klenba

volta: una voltajednou, kdysi v minulosti

volta: in una voltanajednou, naráz

volta: questa voltatentokrát

volta: quella voltatehdy

volta: ogni voltapokaždé

volta: per la prima voltapoprvé

volta: l'ultima voltanaposledy

volta: alla voltanaráz

volta: uno per voltapo jednom, jeden za druhým

volta: un'altra voltajindy

volta: neanche una voltaani jednou

volta: una volta per sempre/tuttejednou provždy

volta: una volta nel futuroněkdy v budoucnu

volta: un po' per voltapostupně

volta: a voltaklenutý

volto: essere triste in voltomít smutný výraz

volto: a volto scopertos odkrytým obličejem, bez maskování lupiči ap., přen. neskrývaně, bez obalu kritizovat ap.

altro: Ripetilo un'altra volta!Zopakuj to ještě jednou!

arare: volto arato di rughevrásčitá tvář

atteggiare: Atteggiò il volto a compassione.Nasadil soucitný výraz, Zatvářil se soucitně.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

millesimo: È la millesima volta che lo ripeto!Opakuji to už po tisící!

prima: La prossima volta che vieni, telefonami prima.Až příště přijedeš, brnkni mi předem.

stesso: Non è più lo stesso di una volta.Už není jako dřív.

uno: C'era una volta un ...Byl jednou jeden ... v pohádce ap.

cento: una (volta) su centoskoro nikdy

essere: C'era una volta ...Byl jednou (jeden) ...

oscurarsi: oscurarsi in voltozamračit se, zakabonit se v obličeji

rischiarare: Si è rischiarato in volto.Jeho tvář se rozjasnila.

schiena: voltare/girare la schiena a qobrátit se zády ke komu

spalla: voltare le spalle a qobrátit se zády ke komu opustit, zradit ap.

ani: ani jednounemmeno una volta

dva, dvě: po dvou dva narázdue per volta

jednou: ještě jednouancora una volta

jednou: ani jednouneanche una volta

jednou: jednou za ...una volta a ...

když: když už ...una volta ...

klenba: nebeská klenbala volta celeste

klenba: nožní klenba, klenba chodidlavolta plantare

naposled: Kdys ho viděl naposled?Quando l'hai visto l'ultima volta?

naposled: poprvé a naposledper la prima ed ultima volta

několikátý: po několikátéper l'ennesima volta

poprvé: Jste tady poprvé?È qui per la prima volta?

pro: pro tentokrátper questa volta

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

příště: Až ji potkáš příště ...La prossima volta che la incontri ...

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

stý: po stéper la centesima volta

třetí: po třetíper la terza volta

život: jednou za životuna volta per la vita

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomuno alla volta, uno per volta

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jednou: Byl jednou jeden ...C'era una volta ...

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Ogni volta che ci vado ...

kdysi: Kdysi mi o tom vyprávěl.Una volta me ne ha parlato.

když: Když už jsi tu ...Una volta che sei qui ...

končit: Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

odbočit: Na křižovatce odbočte vpravo.All'incrocio voltate a destra.

po: po třech zaráztre alla volta

po: po šestéper la sesta volta

prvně: Jste tady prvně?È qui per la prima volta?

přeskočit: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

téct: Po tváři mu tekly slzy.Gli scorrevano le lacrime in volto.

ukázat se: Ukaž se někdy!Fatti vivo qualche volta!

vědět: Dej o sobě někdy vědět!Fatti vivo qualche volta!

vždy: Vždy, když ho potkám ...Ogni volta quando l'incontro, ...

rupnout: hovor. Ruplo mu v bedně.È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.

spatřit: spatřit světlo světavedere (per la prima volta) la luce

třetice: do třetice všeho dobréhola terza volta è quella buona

všechen, všechna, všechno: do třetice všeho dobréhola terza è la volta buona

záda: obrátit se ke komu zády, ukázat komu zádavoltare le spalle a q