Hlavní obsah

končit

Nedokonavé sloveso

  1. (zakončovat) co finireform. terminare(dotáhnout do konce) portare a fine qc(výrobu ap.) cessare qcUž končím.Sto per finire.Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.Končíme!Chiudiamo!V kolik končíš (v práci)?A che ora smonti?
  2. končit (se) (dospívat ke konci) finirekončit (se) form. terminarekončit (se) (dobíhat, vypršet) scaderekončit (se) (dospívat ke konci) giungere alla fineTady končí legrace.Qui finiscono gli scherzi.Platnost záruky končí za měsíc.La garanzia scade tra un mese.Film končí šťastně.Il film finisce bene.

Vyskytuje se v

konče: počínaje dneškem a pátkem končepartendo da oggi fino a venerdi

počínaje: počínaje čím a konče čímpartendo da qc e finendo con qc

ten, ta, to: Tím to ale nekončí.Questa non è la fine., Non finisce così.

termine: (s)končitavere termine

corsa: Tento vlak zde jízdu končí.Questo treno finisce la sua corsa qui.

finire: Cesta tady končí.La strada finisce qui.

oggi: Pro dnešek končím.Per oggi finisco.

smontare: V kolik končíš?A che ora smonti?

končit: Už končím.Sto per finire.