Hlavní obsah

končit

Nedokonavé sloveso

  1. (zakončovat) co finireform. terminare(dotáhnout do konce) portare a fine qc(výrobu ap.) cessare qcUž končím.Sto per finire.Takhle to končí vždycky.Ogni volta finisce così.Končíme!Chiudiamo!V kolik končíš (v práci)?A che ora smonti?
  2. končit (se) (dospívat ke konci) finirekončit (se) form. terminarekončit (se) (dobíhat, vypršet) scaderekončit (se) (dospívat ke konci) giungere alla fineTady končí legrace.Qui finiscono gli scherzi.Platnost záruky končí za měsíc.La garanzia scade tra un mese.Film končí šťastně.Il film finisce bene.

Vyskytuje se v

konče: počínaje dneškem a pátkem končepartendo da oggi fino a venerdi

počínaje: počínaje čím a konče čímpartendo da qc e finendo con qc

ten, ta, to: Tím to ale nekončí.Questa non è la fine., Non finisce così.

termine: avere termine(s)končit

corsa: Questo treno finisce la sua corsa qui.Tento vlak zde jízdu končí.

finire: La strada finisce qui.Cesta tady končí.

oggi: Per oggi finisco.Pro dnešek končím.

smontare: A che ora smonti?V kolik končíš?