Hlavní obsah

assicurare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q zaručit, zajistit co komu
  2. qc con qc zajistit, zabezpečit co čím učinit bezpečnýmassicurare porte e finestrezabezpečit okna i dveře
  3. q di qc ujistit, ubezpečit koho o čemTi assicuro che...Ujišťuji tě, že...
  4. qc contro qc pojistit co proti čemuHo assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.

Vyskytuje se v

pojistný: ekon. pojistná částkasomma assicurata

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

pojistit: pojistit auto proti krádežiassicurare l'auto contro il furto

pojištěný: Jsi pojištěný?Sei assicurato?

ubezpečit se: Ubezpečil jsem se, že...Mi sono assicurato che...

ubezpečovat: Ubezpečuji vás, že...Le assicuro che...

ujistit: Ujistil nás, že...Ci ha assicurato che...

ujišťovat: Ujišťuji tě, že...Ti assicuro che...