Hlavní obsah

vůči

Předložka

  • komu/čemu verso, nei confronti di, a q/qcNení to odolné vůči...Non è resistente a...Nejsi vůči němu zaujatý?Non sei prevenuto contro di lui?

Vyskytuje se v

confronto: nei confronti di q/qcvůči, k(e) komu/čemu o chování ap.

immune: immune dal contagioodolný vůči nákazám

impegno: avere impegno nei confronti di qmít závazek vůči komu

insensibile: insensibile al freddoodolný vůči chladu

ossidazione: resistente all'ossidazioneodolný vůči oxidaci

resistente: resistente a(gli) urtinárazuvzdorný, odolný vůči nárazu

resistenza: resistenza alle infezioniodolnost vůči infekcím

riserva: avere delle riserve su qmít vůči komu výhrady

riguardo: nei riguardi di qvůči komu