Hlavní obsah

vítr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění vzduchu) vento mJe/Fouká vítr.C'è vento.proti větrucontro il vento
  2. větry hovor.(střevní plyny) flatulenza f, aria f

Vyskytuje se v

boční: boční vítrvento di traverso

mrazivý: mrazivý vítrvento gelido

náraz: nárazy větrufolate di vento

nárazový: nárazový vítrvento a raffiche

proti: proti větrucontrovento

příznivý: příznivý vítrvento favorevole

severní: severní vítrvento settentrionale, vento del nord

dout: Duje silný vítr.Tira il vento forte.

foukat: Fouká vítr.Soffia il vento.

houpat se: Most se ve větru houpe.Il ponte oscilla di vento.

kývat se: Stromy se kývaly ve větru.Gli alberi oscillavano nel vento.

lámat: Vítr lámal větve stromů.Il vento spezzava i rami degli alberi.

povalit: Vítr povalil strom.Il vento ha abbattuto un albero.

sever: (vítr) od/ze severu(vento) dal nord

šelestit: listí šelestilo ve větrule foglie frusciavano nel vento

vířit: Vítr vířil prach.Il vento alzava la polvere.

západní: západní vítrvento di ponente

zesílit: Vítr ještě zesílil.Il vento è diventato ancora più forte.

vanout: vědět odkud vítr vanevedere che aria tira

avverso: nepříznivý vítrvento avverso

brezza: vítr z pevniny k mořibrezza di terra

filo: větřík, slabý vítrfilo di vento

gelido: mrazivý vítrvento gelido

occidentale: západní vítrvento occidentale

parlare: mluvit do zdi/do větrupřen. parlare al muro/al vento

poppa: s větrem v plachtáchcol vento in poppa

settentrionale: severní vítrvento settentrionale

soffio: závan větruun soffio di vento

vento: větrný, větrem poháněnýa vento

alzarsi: Zvedl se silný vítr.Si è alzato un forte vento.

cadere: Vítr náhle ustal.Il vento è caduto all'improvviso.

calmarsi: Vítr se uklidnil.Il vento si è calmato.

causare: Vítr napáchal velké škody.Il vento ha causato gravi danni.

leggermente: Lehce foukal vítr.Il vento soffiava leggermente.

molto: Hodně fouká (vítr).C'è molto vento.

soffiare: Vítr fouká od ...Il vento soffia da ...

aria: vědět odkud vítr vanevedere che aria tira

mulino: být kam vítr tam plášť nestálý, přelétavýessere un mulino a vento

seminare: Kdo seje vítr, sklidí bouři.Chi semina vento, raccoglie tempesta.

vela: perfektně, skvěle, s větrem v plachtách, za příznivého větrua gonfie vele

veloce: Jsi jako vítr.Sei veloce come il vento.

vítr: Je/Fouká vítr.C'è vento.