Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově) su, di, a(obava, snaha ap.) perO co jde?Di che cosa si tratta?O čem přemýšlíš?A che stai pensando?O co se vsadíš, že...?Cosa scommetti che...?Volala o pomoc.Chiamava aiuto.Mám o tebe starost.Mi preoccupo per te.Musí podat hlášení o ...Deve fare rapporto su ...
  2. (časový údaj) a(během) durante, pero půlnocia mezzanotteo půl třetíalle due e mezzoOdpočívat můžeš o dovolené.Puoi riposare durante le vacanze.Navštívím tě o víkendu.Vengo a trovarti nel fine settimana.Budeš o Vánocích doma?Sarai a casa per Natale?
  3. (mající) avente(s) con, dikniha o sto stranáchlibro di cento paginebalík o váze 5 kgun pacchetto del peso di 5 chilityč o délce 3 metryun'asta di tre metri di lunghezza
  4. (rozdíl míry) diJe o hlavu větší.È di una testa più alto.Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.O pár dní později...Dopo qualche giorno...
  5. (nástroj) čem con, usando qcchodit o holicamminare con un bastonesport. skok o tyčisalto con l'asta
  6. (opřít ap.) contro, a(zakopnout) su(o nástroji ap.) conspálit se o žehličkuscottarsi con il ferro da stiroKočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

Vyskytuje se v

berla: chodit o berlíchcamminare con le stampelle

dílo: smlouva o dílocontratto d'opera

dohoda: dohoda o provedení prácecontratto (di collaborazione) a progetto, zkr. co.(co.)pro.

grant: požádat o grantrichiedere una sovvenzione

hrát: hrát o penízegiocare a soldi

hůl: chodit o holicamminare con un bastone

chlup: o chlupper un pelo, těsně a un pelo

chod: jídlo o třech chodechun pasto di tre portate

jít: pokud jde o ...per quanto riguarda ..., riguardo a ...

kapka: o kapku vícun pochino di più

kůň: motor o výkonu 150 konímotore da 150 cavalli di potenza

mnoho: o mnoho lepšímolto migliore

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

něco: o něco vícun po' più?

nechat: nechat koho o samotělasciare q da solo

neútočení: pakt o neútočenípatto di non aggressione

nouze: Je nouze o co.qc scarseggia.

o: chodit o holicamminare con un bastone

občanství: (za)žádat o státní občanstvírichiedere la cittadinanza

obehrát: obehrát koho o míčrubare palla a q

ona: s/o nícon/di lei

pojem: ztratit pojem o časeperdere la nozione del tempo

pokus: práv. pokus o vraždu/znásilněnítentativo di omicidio/stupro, tentato omicidio/stupro

pokusit se: pokusit se o sebevraždutentare il suicidio

pomoc: volání o pomockřik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiuto

postarat se: hovor. postarat se o topensarci

potvrzení: potvrzení o studiudichiarazione di frequenza

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.L'orologio è indietro di cinque minuti.

poznání: o poznání lepšísensibilmente/notevolmente migliore

prázdniny: o prázdnináchdurante le vacanze

prominutí: prosit koho o prominutíchiedere scusa a q

pronájem: smlouva o pronájmucontratto d'affitto

převrat: pokus o převrattentativo di colpo di stato

přežití: boj o přežitílotta per la sopravvivenza

přijetí: žádost o přijetí do zaměstnánírichiesta di assunzione

přijít: přijít o rozumperdere la ragione

půlnoc: o půlnocia mezzanotte

rok: o dva roky staršídi due anni maggiore

rozvod: zažádat o rozvodchiedere il divorzio

říkat si: říkat si o to potíže ap.cercarsela

samota: nechat koho o samotělasciare q solo/-a

sebevražda: pokus o sebevraždutentativo di suicidio, tentato suicidio

cokoli: Ať už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

dějství: hra o třech dějstvíchopera teatrale in tre atti, commedia in tre atti

dělit se: Dělili se spolu o peníze.Si dividevano i soldi tra di loro.

dočíst se: Všichni se o tom dočtou v novinách.Tutti leggeranno nel giornale su quel fatto.

dohnat: Dohnala ho k žádosti o rozvod.L'ha costretto a chiedere il divorzio.

drhnout: Dveře nesmí drhnout o zem.La porta non deve grattare per terra.

dřít: Dveře dřou o podlahu.La porta striscia sul pavimento.

hlavně: Hovořili hlavně o ...Hanno parlato principalmente di ...

hloupý: Je mi hloupé o tom mluvit.Mi mette in imbarazzo parlarne.

hostování: žádost o hostovánírichiesta di partecipazione

houby: Věděla o tom houby.Non ne sapeva un cavolo.

hovořit: Hovořili jste o tom?Ne avete parlato?

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

jednat se: O co se jedná?Di che (cosa) si tratta?

kdysi: Kdysi mi o tom vyprávěl.Una volta me ne ha parlato.

křičet: Křičela o pomoc.Gridava aiuto.

lichotivě: Nemluvil o něm lichotivě.Non ha parlato di lui in modo lusinghiero.

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

mluvit: O čem to mluvíš?Di che cosa stai parlando?

mnohé: To vypovídá mnohé o ...La dice lunga su ...

mrsknout: Mrsknul taškou o zem.Ha sbattuto la borsa per terra.

myslet si: Co si o tom myslíš?Cosa ne pensi?

napsat: Napsala článek o plavání.Ha scritto un articolo sul nuoto.

narůst: Nezaměstnanost narostla o 12%.La disoccupazione è aumentata del 12%.

natáčet: Budou natáčet film o Praze.Gireranno un film su Praga.

: Stará se o ně.Prende cura di loro.

obohacený: potraviny obohacené o vitamínyalimenti arricchiti con vitamine

odpuštění: prosit o odpuštěníchiedere il perdono