Hlavní obsah

o

Spojka

  1. nebo, či, aneboAdesso o mai più!Teď, nebo nikdy!O vivo o morto!Buďto živý, nebo mrtvý!Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?Vorrei un tè o un caffè.Chtěl(a) bych čaj nebo kávu.O...oBuď...(a)nebo
  2. čili, neboli, aneb

Citoslovce

  1. ach, ajO Dio!Ach Bože!O povero me!Já chudák!
  2. hej k upoutání pozornosti

Vyskytuje se v

che: sia che... sia che, o che... o che ...ať už ... nebo ...

mai: ora o mai piùteď anebo nikdy

meno: più o menovíceméně

modo: in un modo o nell'altro, in ogni modotak jako tak

nolente: volente o nolentechtě nechtě, volky nevolky, ať se to líbí nebo ne

più: più o menovíceméně

poi: prima o poidříve nebo později

presto: presto o tardidřív nebo později

uno: uno o duepár málo

uno: l'uno o l'altroten nebo ten/onen

croce: Testa o croce?Panna nebo orel? hození mincí ap.

insomma: Insomma, vieni sì o no?Takže, půjdeš, nebo ne?

lasciare: Prendere o lasciare.Ber nebo nech být.

mollica: Preferisci la crosta o la mollica?Máš radši kůrku nebo střídku?

no: Vieni sì o no?Přijdeš nebo ne?

pro: Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?

semplice: Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.

sorella: Hai fratelli o sorelle?Máš (nějaké) sourozence?

sparare: Fermo o sparo!Stůj nebo střelím!

andare: o la va o la spaccabuď a nebo, hop nebo trop, buďto do ní nebo po ní úspěch nebo nezdar

borsa: O la borsa o la vita!Peníze nebo život!

desto: Sogno o son desto?Sním či bdím?

minestra: o mangiare questa minestra o saltare questa finestrazvolit si menší zlo

molto: o molto o poco, o poco o moltobuď jak buď

spaccare: o la va o la spacca(je to) buď a nebo, hop a nebo trop, všechno nebo nic

testa: testa o crocehlava/panna nebo orel hození mincí

tutto: O tutto o niente.(Buď) všechno nebo nic.