Hlavní obsah

meno

Příslovce

  1. di q/qc méně, míň než kdo, co při porovnáníDovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.Si sente vent'anni in meno.Cítí se o dvacet let mladší.meno maleaspoň že tak, tím lépe/lípper lo menoalespoň když nic jinéhoa meno che následuje konjunktivledaže byfare a/far di meno di qcobejít se bez čehoin/di menoméně oproti něčemupiù o menovíceméněda meno di qhorší než kdoin men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikusempre menočím dál méněniente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.
  2. il meno nejméněil meno dotatonejméně nadaný
  3. ne ve vztahu vylučovacímtanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

Přídavné jméno

  • méně, menší před podstatným jménemL'ho comprato a meno prezzo.Koupil jsem to za nižší cenu.vendere/acquistare qc per menoprodat/koupit co za míň za méně peněz

Předložka

  1. q/qc kromě, mimo koho/čehoC'erano tutti meno voi.Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.meno che q/qckromě, mimo koho/čeho
  2. qc bez čeho váha, čas chybějící do celé ap.È un chilo meno due etti.Je to bez dvaceti deka kilo.Sono le sette meno dieci.Je za deset (minut) sedm (hodin).
  3. minus, méně, bezDieci meno due fa otto.Deset minus dva je osm., Deset bez dvou je osm.Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.
  4. minus o záporných hodnotáchIl termometro segna meno tre.Teploměr ukazuje minus tři (stupně).

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. il meno to nejmenšíQuesto è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.
  2. minus znaménko

Vyskytuje se v

meno: il menonejméně

più: più ... menozhruba, plus minus přibližně

costoso: più/meno costosodražší/levnější

fare: fare a meno di q/qcmoci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čeho

male: meno male che...ještě, že..., aspoň, že...

promessa: venir meno a una promessanedodržet slib

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

segno: segno del più/del menoznaménko plus/minus

sempre: sempre menočím dál tím míň

venire: venire menonestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlít

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

peggio: cavarsela alla meno peggionějak zvládnout co

ani: nepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/cheani ne

ještě: meno male che...ještě, že... zmírnění negativního

leda: a meno che ...leda(že) by...

méně: sempre menočím dál méně

minus: meno cinque gradi, cinque gradi sotto zerominus pět stupňů

necelý: fra meno di un anno/una settimanaza necelý rok/týden

nejméně: il meno possibileco nejméně

menare: menare un ceffone a qvlepit komu facku

neposlední: (come) ultimo ma non meno importantev neposlední řadě

oželet: dovere fare a meno di q/qcmuset oželet koho/co

plus: più o menoplus minus přibližně

proto: Meno male!No proto!

řada: e ultimo ma non meno importantea v neposlední řadě

splnit: venire meno, non rispondere a qcnesplnit co očekávání ap.

teprve: tanto meno(a) už teprve ne

trochu: un po' di più/menotrochu víc/míň

ubránit se: non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qcnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

víc: più o menovíce či méně

čtvrt: Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.Je tři čtvrtě na deset.

ještěže: Meno male., Meglio così.Ještěže tak.

laciný: Ha uno più economico/meno caro?Máte nějaký lacinější?

minuta: Sono le nove meno cinque.Je za pět minut devět.

myšlenka: Non posso fare a meno di pensare che ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

natož: Non so preparare un tè, tanto meno una cena.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

odpustit: Potevi fare a meno di quelle battute!Mohl sis odpustit ty narážky!

pomoct si: Non posso farne a meno., je to silnější než já È più forte di me.Nemohu si pomoct.

horký: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

kaše: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

okolek: menare il can per l'aiadělat okolky s přímou odpovědí