Hlavní obsah

cokoli, cokoliv

Synonyma

co

Vyskytuje se v

: Ať se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...

altro: především, víc než cokoli jinéhopiù che altro

qualsiasi: cokoliqualsiasi cosa

qualunque: cokoliqualunque cosa

tutto: všechno, cokolidi tutto

avvenire: Ať se stane cokoli ...Qualunque cosa avvenga ...

per: Pro děti by udělal cokoliv.Farebbe qualsiasi cosa per i figli.

pure: Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.

cokoli: Ať už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...