Hlavní obsah

narůst

Dokonavé sloveso

  1. (růstem se vyvinout) crescerenechat si narůst vousyfarsi crescere la barba
  2. (nabýt na množství) crescere(zvýšit se též) aumentareNezaměstnanost narostla o 12%.La disoccupazione è aumentata del 12%.

Vyskytuje se v

vous: nechat si (na)růst vousylasciarsi crescere la barba

hřebínek: Narostl mu hřebínek.Ha alzato (troppo) la cresta.

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

crescere: farsi crescere la barbanechat si (na)růst vousy

farsi: farsi grandevyrůst, narůst, zvětšit se

montarsi: Si è montato (la testa).Stouplo mu to do hlavy., Narostl mu hřebínek.