Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v nouzi) aiuto m, soccorso m(nápomoc) assistenza fposkytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a qpotravinová pomocaiuti m pl alimentarivolání o pomoc(křik) grido m di aiuto, (nouzové, lodi ap.) chiamata f di aiutoza pomoci, s pomocí čehocon aiuto di qc
  2. (finanční) aiuto m finanziario(v nouzi) sussidio m(dotace) sovvenzione f

Vyskytuje se v

poskytnout: poskytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a q

potravinový: potravinová pomocaiuto alimentare

první: první pomocprimo soccorso

volání: volání o pomocchiamata di aiuto

za: za pomoci koho/čehocon l'aiuto di q/qc

běžet: Běž pro pomoc!Vai a cercare aiuto!

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

křičet: Křičela o pomoc.Gridava aiuto.

moct: Mohl byste mi pomoci?Potrebbe aiutarmi?

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

ochotný: Nebyl příliš ochotný pomoci.Non aveva una gran voglia di aiutare.

požádat: Požádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.

sehnat: Sežeň pomoc!Trova aiuto!

vám: Mohu Vám pomoci?Posso aiutarla?

vděčný: Jsme velmi vděčni za vaši pomoc.Siamo molto grati per il vostro aiuto.

volat: volat o pomocchiamare aiuto

vyhledat: Vyhledejte lékařskou pomoc.Contattate il medico.

accorrere: accorrere in aiuto di qpřispěchat komu na pomoc

aiuto: venire in aiuto di qpřijít komu na pomoc

appoggio: con l'appoggio di qcza pomoci čeho chodit ap.

chiamare: chiamare aiutodovolávat se pomoci

comodo: fare comodo(na)pomoci, přijít vhod

complicità: con la complicità di q/qcza pomoci/přispění koho/čeho

dare: dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k dílu

disinteresse: aiutare q con disinteressenezištně pomoci komu

forza: a forza di qcpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu, čím

furia: a furia di qcpomocí čeho, působením čeho

gomitata: a gomitatelokty, pomocí loktů prodírat se ap., přen. bezohledně, hlava nehlava

gridare: gridare aiutovolat o pomoc

immediato: soccorso (medico) immediatookamžitá (lékařská) pomoc

in: accorrere in aiutopřispěchat na pomoc

interposto: per interposta personapomocí prostředníka/zprostředkovatele, skrze třetí osobu

materiale: aiuto materialemateriální/hmotná pomoc

microscopio: al microscopiomikroskopicky, pomocí mikroskopu, přen. (velmi) pečlivě

omissione: dir. omissione di soccorsoneposkytnutí pomoci

posto: posto di pronto soccorsostanice první pomoci

prestare: prestare aiuto a qposkytnout pomoc, pomoci komu

pronto: pronto soccorsoprvní pomoc

provvidenza: provvidenze dello Stato per gli alluvionatiStátní pomoc pro (obyvatele) postižené povodní

rinforzo: venire in rinforzo a qpřijít na pomoc komu

sanitario: assistenza sanitariazdravotnická pomoc

soccorso: andare in soccorso di qpřijít na pomoc komu

soccorso: primo soccorsoprvní pomoc

soccorso: prestare i primi soccorsi a qposkytnout první pomoc komu

soccorso: pronto soccorsorychlá pomoc, pohotovost, úrazová ambulance oddělení v nemocnici, hovor. úrazovka

abbisognare: Mi abbisogna aiuto.Potřebuji pomoc.

bendisposto: Erano bendisposti ad aiutarci.Byli ochotni pomoci nám.

ci: È venuto ad aiutarci.Přišel nám pomoci.

invocare: invocare aiutovolat o pomoc

mano: dare una mano a qpomoci komu

offrire: Mi ha offerto (un) aiuto.Nabídl mi pomoc.

proposito: L'ha fatto col proposito di aiutarla.Udělal to s úmyslem pomoci jí.

rimedio: Non c'è rimedio.Nedá se nic dělat., Tady není pomoci.