Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v nouzi) aiuto m, soccorso m(nápomoc) assistenza fposkytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a qpotravinová pomocaiuti m pl alimentarivolání o pomoc(křik) grido m di aiuto, (nouzové, lodi ap.) chiamata f di aiutoza pomoci, s pomocí čehocon aiuto di qc
  2. (finanční) aiuto m finanziario(v nouzi) sussidio m(dotace) sovvenzione f

Vyskytuje se v

poskytnout: poskytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a q

potravinový: potravinová pomocaiuto alimentare

první: první pomocprimo soccorso

volání: volání o pomocchiamata di aiuto

za: za pomoci koho/čehocon l'aiuto di q/qc

běžet: Běž pro pomoc!Vai a cercare aiuto!

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

křičet: Křičela o pomoc.Gridava aiuto.

moct: Mohl byste mi pomoci?Potrebbe aiutarmi?

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

ochotný: Nebyl příliš ochotný pomoci.Non aveva una gran voglia di aiutare.

požádat: Požádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.

sehnat: Sežeň pomoc!Trova aiuto!

vám: Mohu Vám pomoci?Posso aiutarla?

vděčný: Jsme velmi vděčni za vaši pomoc.Siamo molto grati per il vostro aiuto.

volat: volat o pomocchiamare aiuto

vyhledat: Vyhledejte lékařskou pomoc.Contattate il medico.

accorrere: přispěchat komu na pomocaccorrere in aiuto di q

aiuto: přijít komu na pomocvenire in aiuto di q

appoggio: za pomoci čeho chodit ap.con l'appoggio di qc

chiamare: dovolávat se pomocichiamare aiuto

comodo: (na)pomoci, přijít vhodfare comodo

complicità: za pomoci/přispění koho/čehocon la complicità di q/qc

dare: pomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k díludare una mano a q

disinteresse: nezištně pomoci komuaiutare q con disinteresse

forza: pomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu, číma forza di qc

furia: pomocí čeho, působením čehoa furia di qc

gomitata: lokty, pomocí loktů prodírat se ap., přen. bezohledně, hlava nehlavaa gomitate

gridare: volat o pomocgridare aiuto

immediato: okamžitá (lékařská) pomocsoccorso (medico) immediato

in: přispěchat na pomocaccorrere in aiuto

interposto: pomocí prostředníka/zprostředkovatele, skrze třetí osobuper interposta persona

materiale: materiální/hmotná pomocaiuto materiale

microscopio: mikroskopicky, pomocí mikroskopu, přen. (velmi) pečlivě, mikroskopicky přesně ap.al microscopio

omissione: neposkytnutí pomocidir. omissione di soccorso

posto: stanice první pomociposto di pronto soccorso

prestare: poskytnout pomoc, pomoci komuprestare aiuto a q

pronto: první pomocpronto soccorso

provvidenza: Státní pomoc pro (obyvatele) postižené povodníprovvidenze dello Stato per gli alluvionati

rinforzo: přijít na pomoc komuvenire in rinforzo a q

sanitario: zdravotnická pomocassistenza sanitaria

soccorso: přijít na pomoc komuandare in soccorso di q

abbisognare: Potřebuji pomoc.Mi abbisogna aiuto.

bendisposto: Byli ochotni pomoci nám.Erano bendisposti ad aiutarci.

ci: Přišel nám pomoci.È venuto ad aiutarci.

invocare: volat o pomocinvocare aiuto

mano: pomoci komu, podat komu pomocnou rukudare una mano a q

offrire: Nabídl mi pomoc.Mi ha offerto (un) aiuto.

proposito: Udělal to s úmyslem pomoci jí.L'ha fatto col proposito di aiutarla.

rimedio: Nedá se nic dělat., Tady není pomoci.Non c'è rimedio.

pomoc: poskytnout komu první pomocprestare i primi soccorsi a q