Hlavní obsah

volat

Vyskytuje se v

vůl: vulg. Cazzo!Ty vole! údiv ap.

o: Chiamava aiuto.Volala o pomoc.

odkud: Da dove stai chiamando?Odkud voláš?

před, přede: Non chiamare prima delle cinque.Nevolej před pátou.

gridare: gridare vendettavolat po pomstě

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

dove: Da dove telefoni?Odkud voláš?

invocare: invocare aiutovolat o pomoc

chiamare: Il dovere mi chiama.Povinnost mě volá.

volat: Qualcuno ha chiamato il mio nome?Volal někdo mé jméno?