Hlavní obsah

lavorare

Intranzitivní sloveso

  1. pracovathovor. makat, dřítLavora come segretaria.Pracuje jako sekretářka.Il tempo lavora a nostro favore.Čas pracuje pro nás.lavorare in neropracovat načernolavorare il legnozpracovávat dřevolavorare di fantasiafantazírovatfar lavorare i muscoliprocvičit svaly
  2. fungovat, jet, být v provozu stroj ap.
  3. fungovat orgány
  4. prosperovat podnik

Tranzitivní sloveso

  1. qc zpracov(áv)at, obrábět, opracovat co dřevo, kov ap.lavorare l'impastoprohníst těsto
  2. q zpracovávat koho přesvědčovat

Vyskytuje se v

cottimo: (lavoro a) cottimoúkolová práce, práce v úkolu, akord dle výkonu

abbigliamento: abbigliamento da lavoro/sportivo/protettivopracovní/sportovní/ochranný oděv

accanirsi: accanirsi nel lavorobýt zažraný do práce

allergico: žert. allergico al lavoroalergický na práci

ammazzarsi: ammazzarsi di lavorodřít do úmoru, moci se ztrhat

autonomo: lavoro autonomosamostatně výdělečná činnost

buono: buon lavorodobře odvedená práce

carico: carico di lavoropracovní vytížení

cestino: cestino da lavorošití(čko) košík ap.

codice: codice del lavorozákoník práce

colazione: colazione di lavoropracovní oběd

colloquio: colloquio di lavoropracovní pohovor

compagno: compagno di lavorospolupracovník

contratto: contratto di lavoropracovní smlouva

contratto: contratto collettivo (di lavoro)kolektivní smlouva

controversia: controversia di lavoropracovní/pracovněprávní spor

cooperativa: cooperativa di consumo/lavorospotřební/výrobní družstvo

costo: econ. costo del lavoromzdové náklady

cottimo: lavorare a cottimopracovat v úkolu

datore: datore di lavorozaměstnavatel, chlebodárce

disponibilità: disponibilità di posti di lavorovolná pracovní místa

distribuzione: distribuzione del lavorodělba práce

divisione: divisione del lavorodělba práce

domestico: lavori domesticidomácí práce

edilizio: lavori edilizistavební práce

fatto: lavoro ben fattodobře odvedená práce

forfait: lavoro a forfaitúkolová práce

forzato: lavori forzatinucené práce

giornata: lavorare mezza giornatapracovat na poloviční úvazek

gruppo: lavoro di gruppotýmová práce

igiene: igiene del lavorohygiena práce

incapace: incapace di lavorarepráceneschopný

infortunio: infortunio sul lavoropracovní úraz

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

interinale: lavoro interinalebrigáda, dočasné zaměstnání

inutile: lavoro inutilezbytečná práce

ipotesi: ipotesi di lavoropracovní hypotéza

lavorata: la prima lavorata della superficieprvní opracování povrchu

lavorato: lavorato a manoručně opracovaný

lavoro: lavoro manualemanuální práce

lavoro: tuta da lavoropracovní kombinéza

lavoro: lavori pubblici/forzativeřejné/nucené práce

lavoro: lavori in corsopráce na silnici

lavoro: certificato di lavoropotvrzení o zaměstnání

lavoro: permesso di lavoropracovní povolení

lavoro: mercato del lavorotrh práce

lavoro: lavoro da casapráce z domu

lavoro: essere al lavorobýt v práci

lavoro: infortuni sul lavoroúrazy na pracovišti

liberalizzare: liberalizzare il mercato del lavorouvolnit trh práce

lima: přen. lavoro di lima(vy)pilování konečné úpravy ap.

luogo: luogo di lavoropracoviště

maestro: un lavoro da maestromistrovské dílo

magistrale: lavoro magistralemistrovská práce

malattia: malattia professionale/del lavoronemoc z povolání

mercato: mercato immobiliare/del lavorotrh s nemovitostmi/práce

mobilità: mobilità del lavoropracovní mobilita

mole: un'enorme mole di lavorospousta práce

occasionale: lavori occasionalipříležitostné práce

odioso: lavoro odiosohrozná/otřesná/odporná práce

offerta: offerta di lavoro/matrimonionabídka práce/k sňatku

orario: orario (di lavoro)pracovní doba

organizzazione: organizzazione del lavoroorganizace práce

orientarsi: orientarsi nel mercato del lavoro(z)orientovat se na trhu práce

parziale: lavoro a tempo parzialepráce na částečný úvazek

permesso: dir. permesso di lavoropracovní povolení

perseverare: perseverare nel lavoropokračovat v práci

pesante: lavoro pesantetěžká/namáhavá práce

piano: piano di lavoropracovní plocha linky ap.

piano: piano di lavoroplán práce

piattaforma: piattaforma di lavoro aerea/caricovysokozdvižná/nakládací plošina

pieno: lavorare a tempo pienopracovat na plný úvazek

pool: lavorare in poolpracovat v týmu

pranzo: pranzo di lavoropracovní oběd

procedura: procedura di lavoropracovní postup

proposta: proposta di lavoropracovní nabídka

quota: lavori in quotavýškové práce

reddito: reddito da lavoropracovní příjem

restauro: lavori di restaurorestaurační práce

retribuire: lavoro ben retribuitodobře placená práce

ritirato: ritirato dal lavorojsoucí na odpočinku

salopette: salopette da lavoromontérky (s laclem)

salvataggio: lavori di salvataggiozáchranné práce

sedentario: lavoro sedentariosedavé zaměstnání

senza: i senza lavoronezaměstnaní, lidé bez práce

sorveglianza: lavorare sotto sorveglianza di qpracovat pod dozorem koho

stage: stage di lavoropracovní stáž

stagionale: lavoro stagionalesezonní práce

stradale: lavori stradalipráce na silnici

straordinario: lavoro straordinariopráce přesčas