Hlavní obsah

pesante

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. těžký vahouvaligia troppo pesantepříliš těžké zavazadloindustria pesantetěžký průmyslmezzi pesantitěžká technika/vozidlagambe pesantitěžké nohycibo pesantetěžké jídlo těžce stravitelnésonno pesantehluboký spánek
  2. těžkopádnýcamminare con passo pesantekráčet těžkopádně
  3. vulgárníbattuta pesantevulgární narážka
  4. namáhavý, těžký námahu vyžadujícípřen. tíživýlavoro pesantetěžká/namáhavá práce
  5. nudný, otravný

Vyskytuje se v

massimo: (peso) massimosupertěžká váha v boxu ap.

netto: (peso) nettočistá váha

superleggero: (peso) superleggerosuperlehká váha

supermassimo: (peso) supermassimosupertěžká váha

superwelter: peso superwelterlehká střední váha

assenza: assenza di peso/gravitàstav beztíže

atletica: atletica pesantetěžká atletika

aumento: aumento di pesováhový přírůstek

calo: calo di pesoúbytek váhy

categoria: categoria di pesohmotnostní/váhová kategorie

dare: dare peso/importanza a qcpřikládat váhu/důležitost čemu

diminuire: diminuire di pesoubrat na váze, zhubnout, shodit váhu

droga: droghe leggere/pesantilehké/těžké drogy

eccesso: peso in eccessonadváha

gallo: sport peso gallobantamová váha

getto: sport getto del pesovrh koulí

idrogeno: chim. idrogeno pesantetěžký vodík, deuterium

industria: industria leggera/pesantelehký/těžký průmysl

lancio: lancio del pesovrh koulí

leggero: sport peso leggerolehká váha

macigno: pesante come un macignotěžký jak balvan

medioleggero: peso medioleggerowelterová váha, boxer ve welterové váze

molecolare: peso molecolaremolekulová hmotnost

morto: přen. peso mortopřítěž, zátěž, fyz. mrtvá váha

mosca: sport peso moscamuší váha v boxu

pari: essere di pari altezza/pesobýt stejné výšky/váhy

parola: pesare le parolevážit slova

perdita: perdita di pesoúbytek na váze

pesante: industria pesantetěžký průmysl

pesare: pesare le parolevážit slova

peso: peso lordohrubá hmotnost

piuma: sport peso piumapérová váha

sollevamento: sport sollevamento pesivzpírání

sollevare: sollevare pesivzpírat, zvedat břemena/činky

sollevatore: sport sollevatore d(e)i pesivzpěrač sportovec

vendere: vendere qc a pesoprodávat co na váhu

avere: Ho un peso sullo stomaco.Mám sevřený žaludek.

quintale: Pesa almeno un quintale!Váží aspoň metrák!

beztíže: assenza di peso/gravitàstav beztíže

brutto: peso lordobrutto váha

doprava: trasporto (di) merci, těžká též trasporto pesantenákladní doprava

hustý: atmosfera pesantepřen. hustá atmosféra

jednotka: unità di peso/lunghezzahmotnostní/délková jednotka

kategorie: categoria di pesohmotnostní/váhová kategorie

koule: lancio del pesosport. vrh koulí

kov: metallo pesante/leggero/prezioso/nobiletěžký/lehký/drahý/ušlechtilý kov

muší: peso moscasport. muší váha v boxu ap.

obtíž: essere di peso a qbýt na obtíž komu

polotěžký: (peso) mediomassimosport. polotěžká váha

průmysl: industria leggera/pesantelehký/těžký průmysl

přibýt: aumentare di peso, ztloustnout ingrassarepřibýt na váze

přírůstek: aumento di pesopřírůstek na váze

přítěž: essere di peso a qbýt komu na přítěž

stav: assenza di peso/gravitàstav beztíže

strojírenství: ingegneria meccanica leggera/pesantelehké/těžké strojírenství

těžkopádný: avere i piedi pesantibýt těžkopádný v chůzi ap.

těžký: industria pesantetěžký průmysl

lordo: (peso) lordobrutto váha včetně obalu

tíha: peso della responsabilitàtíha zodpovědnosti

tlustý: maglione pesante/grossotlustý svetr

tvrdý: droghe pesantitvrdé drogy

úbytek: calo di peso, diminuzione del pesoúbytek na váze

váha: prendere peso, aumentare di pesopřibrat na váze

váhový: aumento di pesováhový přírůstek

vrh: getto del pesosport. vrh koulí

zatížení: carico fiscale/di tasse, peso di tasse/impostedaňové zatížení

ztráta: calo di pesoztráta na váze

živý: peso vivoživá váha dobytčete ap.

dotáhnout: Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.Dotáhla těžký nákup až domů.

klížit se: Ho già gli occhi pesanti.Už se mi klíží oči.

lámat se: Con il peso della neve si spezzavano i rami degli alberi.Tíhou sněhu se lámaly větve stromů.

na: pesare qc a chilivážit co na kila

o: un pacchetto del peso di 5 chilibalík o váze 5 kg

pořádně: Era ben pesante.Bylo to pořádně těžké.

prasknout: Il ramo si è spezzato sotto il peso della neve.Větev pod tíhou sněhu praskla.

přenést: spostare/trasferire il peso da una gamba all'altrapřenést váhu (z nohy na nohu)

přes, přese: Pesa oltre dieci chili.Váží to přes deset kilo.

šampion: campione del peso massimošampion v těžké váze

dvojí: usare due pesi e due misureměřit dvojím metrem nestejný přístup

kámen: Mi sono liberato di un peso., Mi sono tolto un peso.To mi spadl kámen ze srdce.

kráva: È pesante come un macigno!Je to těžký jako kráva!

spadnout: Mi sono liberato/-a di un peso.To mi spadl kámen ze srdce.

srdce: Mi sono tolto un peso dal cuore.To mi spadl kámen ze srdce.