Hlavní obsah

pesante

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. těžký vahouvaligia troppo pesantepříliš těžké zavazadloindustria pesantetěžký průmyslmezzi pesantitěžká technika/vozidlagambe pesantitěžké nohycibo pesantetěžké jídlo těžce stravitelnésonno pesantehluboký spánek
  2. těžkopádnýcamminare con passo pesantekráčet těžkopádně
  3. vulgárníbattuta pesantevulgární narážka
  4. namáhavý, těžký námahu vyžadujícípřen. tíživýlavoro pesantetěžká/namáhavá práce
  5. nudný, otravný

Vyskytuje se v

lordo: (peso) lordobrutto váha včetně obalu

massimo: (peso) massimosupertěžká váha v boxu ap.

netto: (peso) nettočistá váha

superleggero: (peso) superleggerosuperlehká váha

supermassimo: (peso) supermassimosupertěžká váha

superwelter: peso superwelterlehká střední váha

assenza: assenza di peso/gravitàstav beztíže

atletica: atletica pesantetěžká atletika

aumento: aumento di pesováhový přírůstek

calo: calo di pesoúbytek váhy

categoria: categoria di pesohmotnostní/váhová kategorie

dare: dare peso/importanza a qcpřikládat váhu/důležitost čemu

diminuire: diminuire di pesoubrat na váze, zhubnout, shodit váhu

droga: droghe leggere/pesantilehké/těžké drogy

eccesso: peso in eccessonadváha

gallo: sport peso gallobantamová váha

getto: sport getto del pesovrh koulí

idrogeno: chim. idrogeno pesantetěžký vodík, deuterium

industria: industria leggera/pesantelehký/těžký průmysl

lancio: lancio del pesovrh koulí

leggero: sport peso leggerolehká váha

macigno: pesante come un macignotěžký jak balvan

medioleggero: peso medioleggerowelterová váha, boxer ve welterové váze

molecolare: peso molecolaremolekulová hmotnost

morto: přen. peso mortopřítěž, zátěž, fyz. mrtvá váha

mosca: sport peso moscamuší váha v boxu

pari: essere di pari altezza/pesobýt stejné výšky/váhy

parola: pesare le parolevážit slova

perdita: perdita di pesoúbytek na váze

pesare: pesare le parolevážit slova

peso: peso lordohrubá hmotnost

peso: prendere/aumentare di pesopřibrat (na váze)

peso: vendere qc a pesoprodávat co na váhu

peso: di pesocelou (svou) vahou, přen. silou, násilím přimět ap.

peso: essere di peso a qbýt pro koho přítěží

peso: avere un peso sulla coscienzamít špatné/černé svědomí

peso: il peso delle parolezávažnost slov

peso: lancio del pesovrh koulí

piuma: sport peso piumapérová váha

sollevamento: sport sollevamento pesivzpírání

sollevare: sollevare pesivzpírat, zvedat břemena/činky

sollevatore: sport sollevatore d(e)i pesivzpěrač sportovec

vendere: vendere qc a pesoprodávat co na váhu

avere: Ho un peso sullo stomaco.Mám sevřený žaludek.

pesare: Quanto pesa?Kolik vážíte?, Kolik to váží?

peso: Ti ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!

pesare: pesare a q sulla coscienzatížit čí svědomí

peso: přen. avere due pesi e due misuremít dvojí metr

quintale: Pesa almeno un quintale!Váží aspoň metrák!

beztíže: stav beztížeassenza di peso/gravità

brutto: brutto váhapeso lordo

doprava: nákladní dopravatrasporto (di) merci, těžká též trasporto pesante

droga: měkké/tvrdé drogydroghe leggere/pesanti

hustý: přen. hustá atmosféraatmosfera pesante

jednotka: hmotnostní/délková jednotkaunità di peso/lunghezza

kategorie: hmotnostní/váhová kategoriecategoria di peso

koule: sport. vrh koulílancio del peso

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

muší: sport. muší váha v boxu ap.peso mosca

obtíž: být na obtíž komuessere di peso a q

pohotovostní: pohotovostní hmotnost vozidlapeso in ordine di marcia

polotěžký: sport. polotěžká váha(peso) mediomassimo

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria leggera/pesante

přibýt: přibýt na vázeaumentare di peso, ztloustnout ingrassare

přírůstek: přírůstek na vázeaumento di peso

přítěž: být komu na přítěžessere di peso a q

stav: stav beztížeassenza di peso/gravità

strojírenství: lehké/těžké strojírenstvíingegneria meccanica leggera/pesante

těžkopádný: být těžkopádný v chůzi ap.avere i piedi pesanti

těžký: těžký průmyslindustria pesante

těžký: těžká jídlacibi pesanti

těžký: tech. těžké kovymetalli pesanti

těžký: těžká prácelavoro pesante/duro

tíha: tíha zodpovědnostipeso della responsabilità

tlustý: tlustý svetrmaglione pesante/grosso

tvrdý: tvrdé drogydroghe pesanti

úbytek: úbytek na vázecalo di peso, diminuzione del peso

váha: přibrat na vázeprendere peso, aumentare di peso

váha: Hlídá si váhu. tělesnouSta attento al peso.

váha: sport. lehká/střední/těžká váhapeso leggero/medio/massimo