Hlavní obsah

obtíž

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

čelit: Čelíme velkým obtížím.Affrontiamo grandi difficoltà.

přibývat: S věkem přibývá zdravotních obtíží.Con l'età aumentano i disturbi alla salute.

difficoltà: mít obtíže/problémy s čím činností ap.essere in difficoltà a fare qc

fatica: je stěží moci co, s obtížemi se snažit o cofar fatica a fare qc

impiccio: vadit, překážet, být na obtížessere d'impiccio

noia: vadit komu, být na obtíž komudare noia a q

peso: být pro koho přítěží, být na obtíž komu, pro kohoessere di peso a q

stento: stěží, sotva, s obtížemi, namáhavě, s vypětím (všech) sila stento

chiaro: potíže, obtíže hlavně ekonomickéi chiari di luna

obtíž: být na obtíž komuessere di peso a q