Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (váhou) pesantetěžký nákladcarico m pesantetěžký průmyslindustria f pesante
  2. (špatně stravitelný) pesanteJak je to těžké?Quanto pesa?těžká jídlacibi m pl pesantitech. těžké kovymetalli m pl pesanti
  3. (silný) forte(závažný, nemoc ap.) grave(vážný) serio/-atěžký kuřákforte fumatorenáb. těžký hřích smrtelnýpeccato m mortale
  4. (namáhavý) duro/-a(obtížný) difficile(námahu vyžadující též) pesantetěžká otázkadomanda f difficiletěžká prácelavoro m pesante/durotěžký životvita f dura

Vyskytuje se v

hřích: těžký hříchpeccato grave

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria leggera/pesante

strojírenství: lehké/těžké strojírenstvíingegneria meccanica leggera/pesante

ublížení: práv. (těžké) ublížení na zdraví/tělelesione personale/corporale (grave)

váha: sport. lehká/střední/těžká váhapeso leggero/medio/massimo

vodík: chem. těžký vodíkdeuterio

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníferita grave/leggera/mortale

domluva: Je s ním těžká domluva.Non è facile accordarsi con lui.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

pořádně: Bylo to pořádně těžké.Era ben pesante.

prodělat: Prodělal těžký zápal plic.Ha subito una polmonite grave.

rozlousknout: Tohle bude těžké rozlousknout.Questo è un osso duro.

šampion: šampion v těžké vázecampione del peso massimo

kráva: Je to těžký jako kráva!È pesante come un macigno!