Hlavní obsah

aumento

Vyskytuje se v

aumento: aumento (di stipendio)zvýšení platu

peso: prendere/aumentare di pesopřibrat (na váze)

prezzo: aumentare/scendere di prezzozdražit/zlevnit

stipendio: aumento di stipendiozvýšení platu

nabývat: aumentare di forzanabývat na síle

osvěta: aumentare la consapevolezzašířit osvětu

povědomí: aumentare la consapevolezza del pubblicozvýšit povědomí veřejnosti o čem

přibýt: aumentare di peso, ztloustnout ingrassarepřibýt na váze

přírůstek: incremento demografico, aumento della popolazionepřírůstek obyvatelstva

spád: aumentare di velocità, acquistare/prendere velocitàdostat spád nabírat obrátky

váha: prendere peso, aumentare di pesopřibrat na váze

váhový: aumento di pesováhový přírůstek

vzestup: essere in aumentobýt na vzestupu

vzrůst: aumento del tenore di vitavzrůst životní úrovně

zpřísnit: aumentare le misure di sicurezzazpřísnit bezpečnostní opatření

zvýšení: aumento dello stipendiozvýšení platu

zvýšit: aumentare lo stipendio a qzvýšit mzdu komu

množit se: Aumentano i casi di qc.Množí se případy čeho.

narůst: La disoccupazione è aumentata del 12%.Nezaměstnanost narostla o 12%.

přibývat: Con l'età aumentano i disturbi alla salute.S věkem přibývá zdravotních obtíží.

přidat: Ho ottenuto un aumento (di stipendio).Dostal jsem přidáno.

růst: I prezzi aumentano/sono in crescita.Ceny rostou.

stav: aumentare il numero (dei lavoratori)zvýšit stav (pracovníků)

zdražit: La benzina è aumentata di prezzo di nuovo.Benzín opět zdražil.

aumentare: È aumentato di due chili.Přibral dvě kila.