Hlavní obsah

aumentare

Vyskytuje se v

aumento: aumento (di stipendio)zvýšení platu

aumento: aumento di pesováhový přírůstek

aumento: essere in aumentozvyšovat se, narůstat

peso: prendere/aumentare di pesopřibrat (na váze)

prezzo: aumentare/scendere di prezzozdražit/zlevnit

stipendio: aumento di stipendiozvýšení platu

aumento: Ho ottenuto un aumento.Dostal jsem přidáno.

nabývat: nabývat na síleaumentare di forza

osvěta: šířit osvětuaumentare la consapevolezza

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemaumentare la consapevolezza del pubblico

přibýt: přibýt na vázeaumentare di peso, ztloustnout ingrassare

přírůstek: přírůstek obyvatelstvaincremento demografico, aumento della popolazione

přírůstek: přírůstek na vázeaumento di peso

spád: dostat spád nabírat obrátkyaumentare di velocità, acquistare/prendere velocità

váha: přibrat na vázeprendere peso, aumentare di peso

váhový: váhový přírůstekaumento di peso

vzestup: být na vzestupuessere in aumento

vzrůst: vzrůst životní úrovněaumento del tenore di vita

zpřísnit: zpřísnit bezpečnostní opatřeníaumentare le misure di sicurezza

zvýšení: zvýšení platuaumento dello stipendio

zvýšit: zvýšit mzdu komuaumentare lo stipendio a q

množit se: Množí se případy čeho.Aumentano i casi di qc.

narůst: Nezaměstnanost narostla o 12%.La disoccupazione è aumentata del 12%.

přibýt: Přibylo nemocných.È aumentato il numero dei malati.

přibývat: S věkem přibývá zdravotních obtíží.Con l'età aumentano i disturbi alla salute.

přidat: Dostal jsem přidáno.Ho ottenuto un aumento (di stipendio).

růst: Ceny rostou.I prezzi aumentano/sono in crescita.

stav: zvýšit stav (pracovníků)aumentare il numero (dei lavoratori)

zdražit: Benzín opět zdražil.La benzina è aumentata di prezzo di nuovo.

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...Hanno aumentato il proprio sforzo ...