Hlavní obsah

malattia

Podstatné jméno ženské

  1. di q/qc nemoc, onemocnění, choroba koho/čehomalattie della pelle/dello stomacoonemocnění kůže/žaludkumalattia professionale/del lavoronemoc z povoláníessere in malattiabýt na nemocenskéindennità di malattianemocenské dávky za ušlou mzdumalattia del sonnospavá nemoc
  2. (špatná) vlastnost, zlozvyk závist ap.
  3. di qc neduh čeho

Vyskytuje se v

aspettativa: aspettativa per malattiazdravotní volno

benessere: malattie del benesserecivilizační choroby

cassa: cassa malattiazdravotní pojišťovna

certificato: certificato di malattianeschopenka

congedo: congedo per malattianemocenská doba, zdravotní volno

cutaneo: malattie cutaneekožní choroby

cute: malattie della cutekožní onemocnění

ereditario: malattia ereditariadědičná nemoc

letale: malattia letalesmrtelná nemoc

manifestazione: manifestazioni d'una malattia/di affettoprojevy nemoci/citu

mortale: incidente/malattia mortalesmrtelná nehoda/nemoc

nervoso: malattie nervosenervové poruchy

occhio: malattie degli occhioční choroby

organico: med. malattia organicaorgánové onemocnění

origine: origine della malattiapůvod nemoci

pelle: le malattie della pellekožní choroby

prevenire: prevenire la malattiapředcházet onemocnění

professionale: malattia professionalenemoc z povolání

psichiatrico: malattia psichiatricapsychiatrické onemocnění

sessualmente: malattie sessualmente trasmessepohlavně přenosné/přenášené choroby

sistemico: med. malattie sistemichesystémové nemoci

tumorale: malattia tumoralenádorové onemocnění

vecchiaia: malattie della vecchiaianemoci stáří, stařecké nemoci

venereo: malattia venereapohlavní choroba

affilare: La malattia gli ha affilato il viso.Po nemoci byl pohublý v obličeji.

afflosciare: La malattia lo ha afflosciato.Nemocí zeslábl.

manifestarsi: La malattia si manifesta in vari modi.Nemoc se projevuje různými způsoby.

minare: Una malattia ha minato la sua salute.Nemoc mu podlomila zdraví.

obbligare: La malattia l'ha obbligato a stare a letto.Nemoc jej upoutala na lůžko.

paralizzare: La malattia l'ha paralizzato.Po nemoci ochrnul.

processo: processo di una malattiaprůběh nemoci

borrelióza: malattia di Lymelymeská borrelióza

civilizační: malattie del benesserecivilizační choroby

dědičný: malattia ereditariadědičná nemoc

choroba: malattia letalesmrtelná choroba

kožní: malattia cutanea/dermatologicakožní choroba/onemocnění

nádorový: malattia tumorale, tvorba nádorů med. neoplasia nádorové onemocnění

nemoc: a causa di malattiapro nemoc, z důvodu nemoci

nemocenský: assicurazione malattia, systém správy cassa mutuanemocenské pojištění

neschopenka: mettersi in malattiajít na neschopenku

onemocnění: malattie dei bambinidětská onemocnění

plicní: malattie polmonarimed. plicní choroby

pohlavně: malattie sessualmente trasmissibilimed. pohlavně přenosné nemoci

pohlavní: malattie veneree/sessualmente trasmessemed. pohlavní choroby

potvrzení: certificato di malattiapotvrzení o pracovní neschopnosti

přenos: trasmissione di un virus/una malattiapřenos viru/nemoci rozšíření

přenosný: malattie sessualmente trasmissibilipohlavně přenosné choroby

smrtelný: malattia mortalesmrtelná nemoc

spavý: malattia del sonnomed. spavá nemoc

stáří: malattie della vecchiaianemoci stáří

tropický: malattie tropicalitropické nemoci

vážný: grave malattia vážná choroba

výškový: malattia delle altitudinimed. výšková nemoc

zamezit: prevenire la diffusione della malattiazamezit šíření nemoci

hlásit se: Si stanno manifestando i primi sintomi della malattia.Hlásí se první příznaky nemoci.

otřepat se: Si è ripreso velocemente dalla malattia.Otřepal se z nemoci rychle.

postupovat: La malattia continuava a progredire.Nemoc stále postupovala.

projevovat se: La malattia si manifesta con un'eruzione...Nemoc se projevuje vyrážkou...

průběh: corso della malattia/partitaprůběh nemoci/zápasu

předstírat: simulare la malattiapředstírat nemoc

vyskytovat se: Questa malattia è presente in Africa.Tato nemoc se vyskytuje v Africe.

závažný: malattia gravezávažné onemocnění

zdlouhavý: malattia protrattazdlouhavá nemoc

malattia: malattie della pelle/dello stomacoonemocnění kůže/žaludku