Hlavní obsah

pohlavní

Přídavné jméno

  1. (buňka ap.) sessualebiol. (pohlavně odlišený) sessuato/-apohlavní rozmnožováníriproduzione f sessuata/sessuale
  2. (sexuální) sessuale(hl. nemoci) venereo/-apohlavní stykrapporto m sessualemed. pohlavní chorobymalattie f pl veneree/sessualmente trasmesse

Vyskytuje se v

pud: pohlavní pudistinto sessuale

zneužití: sexuální/pohlavní zneužitíabuso sessuale, violenza sessuale

abuso: pohlavní zneužitíabuso sessuale

inversione: změna pohlavní orientacemed. inversione sessuale

organo: pohlavní orgányanat. organi sessuali

protetto: chráněný pohlavní stykrapporto sessuale protetto

riproduzione: pohlavní rozmnožováníriproduzione sessuata/sessuale

sessuale: sexuální/pohlavní zneužití/zneužíváníabuso/violenza sessuale

venereo: pohlavní chorobamalattia venerea

violenza: sexuální násilí, sexuální/pohlavní zneužíváníviolenza sessuale

pohlavní: pohlavní rozmnožováníriproduzione sessuata/sessuale