Hlavní obsah

certificato

Podstatné jméno mužské

  • potvrzení úřední, osvědčení, certifikátcertificato di nascitarodný listcertificato di matrimoniooddací listcertificato di garanziazáruční listcertificato di malattianeschopenkadir. certificato del casellario guidiziale, certificato penalevýpis z trestního rejstříku

Vyskytuje se v

battesimo: certificato di battesimokřestní list

certificare: Si certifica che ...Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...

collaudo: certificato di collaudoosvědčení o zkoušce, kolaudační protokol

garanzia: certificato di garanziazáruční list

lavoro: certificato di lavoropotvrzení o zaměstnání

nascita: certificato di nascitarodný list

residenza: certificato di residenzapotvrzení o trvalém pobytu

sanità: certificato di sanitàzdravotní osvědčení

čestný: čestné uznánícertificato di merito

depozitní: depozitní certifikátcertificato di deposito

křestní: křestní listcertificato di battesimo

list: rodný/úmrtní/oddací listcertificato di nascita/morte/matrimonio

list: záruční listcertificato di garanzia

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnosticertificato di malattia

potvrzení: potvrzení od lékařecertificato medico

propouštěcí: propouštěcí zprávacertificato di dimissione

rodný: rodný listcertificato /atto di nascita

shoda: prohlášení/osvědčení o shodě s technickými předpisycertificato di conformità

tímto: tímto osvědčujeme...con la presente si certifica...

úmrtní: úmrtní listcertificato di morte

výuční: výuční listattestato di tirocinio, certificato di apprendistato

zaměstnání: potvrzení o zaměstnánícertificato di lavoro

záruční: záruční listcertificato di garanzia