Hlavní obsah

certificare

Tranzitivní sloveso

  • osvědčit, potvrdit úředně doložitSi certifica che ...Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...

Vyskytuje se v

battesimo: certificato di battesimokřestní list

certificato: certificato di nascitarodný list

collaudo: certificato di collaudoosvědčení o zkoušce, kolaudační protokol

garanzia: certificato di garanziazáruční list

lavoro: certificato di lavoropotvrzení o zaměstnání

nascita: certificato di nascitarodný list

residenza: certificato di residenzapotvrzení o trvalém pobytu

sanità: certificato di sanitàzdravotní osvědčení

čestný: certificato di meritočestné uznání

depozitní: certificato di depositodepozitní certifikát

křestní: certificato di battesimokřestní list

list: certificato di nascita/morte/matrimoniorodný/úmrtní/oddací list

potvrzení: certificato di malattiapotvrzení o pracovní neschopnosti

propouštěcí: certificato di dimissionepropouštěcí zpráva

rodný: certificato /atto di nascitarodný list

shoda: certificato di conformitàprohlášení/osvědčení o shodě s technickými předpisy

tímto: con la presente si certifica...tímto osvědčujeme...

úmrtní: certificato di morteúmrtní list

výuční: attestato di tirocinio, certificato di apprendistatovýuční list

zaměstnání: certificato di lavoropotvrzení o zaměstnání

záruční: certificato di garanziazáruční list

certificare: Si certifica che ...Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...